تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: گزارش کانگرس امریکا درباره نقش پاکستان درافغانستان

گانگرس امریکا در یک گزارش تازه می‌گوید که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس افگن به ویژه شبکه حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در این کشور ترجیج بدهد.

ازسوی دیگر سرپرست مرکز ضد هراس افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حمله داعش از افغانستان بر امریکا کاهش یافته است.

دراین برنامه گوینده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

صالح محمد ریگستانی، آگاه مسایل نظامی
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور

فراخبر

فراخبر: گزارش کانگرس امریکا درباره نقش پاکستان درافغانستان

گانگرس امریکا در یک گزارش تازه می‌گوید که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس افگن به ویژه شبکه حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در این کشور ترجیج بدهد.

ازسوی دیگر سرپرست مرکز ضد هراس افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حمله داعش از افغانستان بر امریکا کاهش یافته است.

دراین برنامه گوینده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

صالح محمد ریگستانی، آگاه مسایل نظامی
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews