Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: آمار و ارقام مبتلایان ویروس ایدز در افغانستان

امسال جهانیان از این روز در حالی تجلیل کردند که بر بنیاد گزارش ‌های سازمان صحی جهان تا پایان سال ۲۰۱۷ دست کم چهل ملیون تن در سراسر جهان آلوده با ویروس ایدز بوده اند. در همین حال بر بنیاد گزارش‌های نخستین سال گذشته در افغانستان دست کم هشت هزار تن آلود به ویروس ایدز بوده است

با این حال در سال جاری یک گزارش سازمان صحی جهان شمار مبتلایان به ویروس ایدز در افغانستان را حدود شش هزار تن گفته است. که از این میان دست کم سی در صد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در میان آنان دست کم ۲۰۰ تن کودکان زیر سن پانزده سال نیز وجود دارند!

ایدز چگونه بیماری است؟  عامل آن چیست؟ چگونه این بیماری به انسان ها انتقال یافت و این بیماری چه زمانی شناسایی شد؟

را ه جلو گیری و وقایه آن چیست؟  مردم در این زمینه باید از چگونه‌، آگاهی هایی و اجتماعی برخوردار باشند؟ وزارت صحت عامه و آن سازمان های امداد که در بخش صحت کار می کنند، برای مهار سازی ایدز  و آگاهی دهی برای مردم، چه برنامه هایی دارند؟ 
 در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

احسان الله احسان،  متخصص برنامه اچ آی وی ایدز
محمد ادریس عزیزی، بیمار ایدز
محمد داوود راوش، استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه کابل
مجیب خلوتگر ،  رییس دیده بان نی
 

گفتمان

گفتمان: آمار و ارقام مبتلایان ویروس ایدز در افغانستان

امسال جهانیان از این روز در حالی تجلیل کردند که بر بنیاد گزارش ‌های سازمان صحی جهان تا پایان سال ۲۰۱۷ دست کم چهل ملیون تن در سراسر جهان آلوده با ویروس ایدز بوده اند. در همین حال بر بنیاد گزارش‌های نخستین سال گذشته در افغانستان دست کم هشت هزار تن آلود به ویروس ایدز بوده است

با این حال در سال جاری یک گزارش سازمان صحی جهان شمار مبتلایان به ویروس ایدز در افغانستان را حدود شش هزار تن گفته است. که از این میان دست کم سی در صد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در میان آنان دست کم ۲۰۰ تن کودکان زیر سن پانزده سال نیز وجود دارند!

ایدز چگونه بیماری است؟  عامل آن چیست؟ چگونه این بیماری به انسان ها انتقال یافت و این بیماری چه زمانی شناسایی شد؟

را ه جلو گیری و وقایه آن چیست؟  مردم در این زمینه باید از چگونه‌، آگاهی هایی و اجتماعی برخوردار باشند؟ وزارت صحت عامه و آن سازمان های امداد که در بخش صحت کار می کنند، برای مهار سازی ایدز  و آگاهی دهی برای مردم، چه برنامه هایی دارند؟ 
 در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

احسان الله احسان،  متخصص برنامه اچ آی وی ایدز
محمد ادریس عزیزی، بیمار ایدز
محمد داوود راوش، استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه کابل
مجیب خلوتگر ،  رییس دیده بان نی
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews