تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی اولین قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۰۱

نخستین قانون اساسی افغانستان به سال ۱۳۰۱ خورشیدی برابر با ۱۹۲۲ میلادی در زمان امان الله خان  زیر نام « نظامنامۀ اساسی دولت عُلیۀ افغانستان »  نافذ گردید. از آن تاریخ تا کنون ۹۴ سال می گذرد. در این مدت زمان افغانستان هشت قانون اساسی، دوازده رهبر یا رییس جهمور، دوازه پرچم و هفت سرود ملی داشته است.

نظام های سیاسی در افغانستان قوانین اساسی را برای تحکیم قدرت خود ساخته یا برای قانونمند سازی حرکت های سیاسی و زنده گی  سیاسی – اجتماعی مردم؟
مردم در امر ساختن قوانین اساسی چه نقشی داشته اند؟

قانون اساسی کنونی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است؟

در این بخش از برنامه گفتمان، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* آصف آشنا                   آگاه امور سیاسی

*عین الدین بهادری          رییس دبیرخانه اتحادیه حقوق دانان افغانستان

* شاه جسین مرتضوی       معاون سخنگوی رییس جمهور

* داکتر نیلاب مبارز          کارشناس اداره عامه

گفتمان

گفتمان: بررسی اولین قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۰۱

نخستین قانون اساسی افغانستان به سال ۱۳۰۱ خورشیدی برابر با ۱۹۲۲ میلادی در زمان امان الله خان  زیر نام « نظامنامۀ اساسی دولت عُلیۀ افغانستان »  نافذ گردید. از آن تاریخ تا کنون ۹۴ سال می گذرد. در این مدت زمان افغانستان هشت قانون اساسی، دوازده رهبر یا رییس جهمور، دوازه پرچم و هفت سرود ملی داشته است.

نظام های سیاسی در افغانستان قوانین اساسی را برای تحکیم قدرت خود ساخته یا برای قانونمند سازی حرکت های سیاسی و زنده گی  سیاسی – اجتماعی مردم؟
مردم در امر ساختن قوانین اساسی چه نقشی داشته اند؟

قانون اساسی کنونی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است؟

در این بخش از برنامه گفتمان، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* آصف آشنا                   آگاه امور سیاسی

*عین الدین بهادری          رییس دبیرخانه اتحادیه حقوق دانان افغانستان

* شاه جسین مرتضوی       معاون سخنگوی رییس جمهور

* داکتر نیلاب مبارز          کارشناس اداره عامه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews