Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی روند انتخابات مجلس نماینده‌گان

دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان در یک دهۀ گذشته پس از سه سال تاخیر به روزهای بیست هشتم و بیست نهم میزان سال جاری خورشیدی راه اندازی گردید.

در این انتخابات اضافه از دوهزارو پنجصد تن زنان و مردان برای ۲۵۰ کرسی مجلس نمایندذه‌گان رقابت کردند.

این نخستین باری است که انتخابات در افغانستان در دو روز برگزار شده است. با این حال گفته می شود که شمار از مراکز رای دهی در کشور به سبب مشکلات امنیتی و تدارکاتی باز نشدند و در همین حال شماری از شهروندان در شهر کابل و بعضی از شهر های دیگر به دلیل مشکلاتی که در مراکز های رای دهی وجود داشته از حق رای خود محروم شدند.

شماری از احزاب سیاسی و نامزدان در پیوند به چگونه گی راه اندازی انتخابات انتقاد های جدی را مطرح می کنند و حتا در مواردی کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب های سازمان یافته متهم می سازند.

پی آمد های سیاسی انتخابات چگونه خواهد بود؟ کشور را به سوی یک ثبات سیاسی خواهد برد ، یا هم سر اغاز بحران سیاسی دیگر در کشور خواهد گردید؟

 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- معاذ الله دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات

- فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات

- محمد ناطقی، رییس کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی

  • نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد ( رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)

 

گفتمان

گفتمان: بررسی روند انتخابات مجلس نماینده‌گان

دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان در یک دهۀ گذشته پس از سه سال تاخیر به روزهای بیست هشتم و بیست نهم میزان سال جاری خورشیدی راه اندازی گردید.

در این انتخابات اضافه از دوهزارو پنجصد تن زنان و مردان برای ۲۵۰ کرسی مجلس نمایندذه‌گان رقابت کردند.

این نخستین باری است که انتخابات در افغانستان در دو روز برگزار شده است. با این حال گفته می شود که شمار از مراکز رای دهی در کشور به سبب مشکلات امنیتی و تدارکاتی باز نشدند و در همین حال شماری از شهروندان در شهر کابل و بعضی از شهر های دیگر به دلیل مشکلاتی که در مراکز های رای دهی وجود داشته از حق رای خود محروم شدند.

شماری از احزاب سیاسی و نامزدان در پیوند به چگونه گی راه اندازی انتخابات انتقاد های جدی را مطرح می کنند و حتا در مواردی کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب های سازمان یافته متهم می سازند.

پی آمد های سیاسی انتخابات چگونه خواهد بود؟ کشور را به سوی یک ثبات سیاسی خواهد برد ، یا هم سر اغاز بحران سیاسی دیگر در کشور خواهد گردید؟

 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- معاذ الله دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات

- فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات

- محمد ناطقی، رییس کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی

  • نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد ( رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews