Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی روند صلح و انتخابات ریاست‌جمهوری

افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذارد، انتخابات ریاست جمهوری‌، حکومت موقت کدام یک، با این همه  این گفت و گو های صلح با طالبان از کدام راه می گذرد؟  

خلیل زاد نمایندۀ ایالات متحد امریکا به گونۀ مستقیم با طالبان  گفت و گو هایی داشته است. در همین حال او به گونۀ جداگانه  نیز دیدارهایی دارد با رهبران احزاب سیاسی و  رهبران و شخصیت های وابسته به تنطیم های جهادی!

در همین حال ریاست جمهوری گروهی را به نام  هییت مشورتی گفت و گو های صلح  بر گزیده است  که از هم اکنون در میان احزاب سیاسی با واکنش مثبتی رو به رو نشده است؟

در جهت دیگر وضعیت نظامی – سیاسی  در کشور روز تا روز پیچیده تر می شود، ما به کدام سوی روانیم؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی 

 نور رحمان اخلاقی،  عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی 

 یونس طغرا ، عضو شورای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

میاگل وثیق،  آگاه امور سیاسی

 

گفتمان

گفتمان: بررسی روند صلح و انتخابات ریاست‌جمهوری

افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذارد، انتخابات ریاست جمهوری‌، حکومت موقت کدام یک، با این همه  این گفت و گو های صلح با طالبان از کدام راه می گذرد؟  

خلیل زاد نمایندۀ ایالات متحد امریکا به گونۀ مستقیم با طالبان  گفت و گو هایی داشته است. در همین حال او به گونۀ جداگانه  نیز دیدارهایی دارد با رهبران احزاب سیاسی و  رهبران و شخصیت های وابسته به تنطیم های جهادی!

در همین حال ریاست جمهوری گروهی را به نام  هییت مشورتی گفت و گو های صلح  بر گزیده است  که از هم اکنون در میان احزاب سیاسی با واکنش مثبتی رو به رو نشده است؟

در جهت دیگر وضعیت نظامی – سیاسی  در کشور روز تا روز پیچیده تر می شود، ما به کدام سوی روانیم؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی 

 نور رحمان اخلاقی،  عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی 

 یونس طغرا ، عضو شورای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

میاگل وثیق،  آگاه امور سیاسی

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews