تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی عوامل کاهش ارزش افغانی در مقابل دالر

در روزهای اخیر پول افغانی در برابر ارز خارجی و عمدتاً  در برابر دالر  سقوط نگران کننده‌یی داشته است.

آیا ارزش پول افغانی ارزشی است قانون‌مند در چارچوب یک سیاست پولی کارا و موثر یا هم ارزشی است کاذب.؟

عوامل عمدۀ سقوط این پول در این روزها چیست؟

بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط بیشتر پول افغانی از چه افزارهایی در بازار می تواند استفاده کند؟

با در نظر داشت وضعیت سیاسی – نظامی موجود این روزها مردم نگران آنند که نشود بار دیگر با تجربۀ بازار پولی دوران مجاهدین رو به رو شوند. تجربۀ که یک دالر  تا نود و صد هزار افغانی مبادله می شد.
بانگ مرکزی چه اطمینانی می تواند به مردم دهد؟

آیا این وضعیت پولی را می توان مهار کرد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی

•    تاج محمد اکبر، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل

•    عبدالسلام کوهی، مشاور حقوقی و پالیسی اتاق تجارت و صنایع

•    محب الله شریف، اگاه روابط بین الملل

 

گفتمان

گفتمان: بررسی عوامل کاهش ارزش افغانی در مقابل دالر

در روزهای اخیر پول افغانی در برابر ارز خارجی و عمدتاً  در برابر دالر  سقوط نگران کننده‌یی داشته است.

آیا ارزش پول افغانی ارزشی است قانون‌مند در چارچوب یک سیاست پولی کارا و موثر یا هم ارزشی است کاذب.؟

عوامل عمدۀ سقوط این پول در این روزها چیست؟

بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط بیشتر پول افغانی از چه افزارهایی در بازار می تواند استفاده کند؟

با در نظر داشت وضعیت سیاسی – نظامی موجود این روزها مردم نگران آنند که نشود بار دیگر با تجربۀ بازار پولی دوران مجاهدین رو به رو شوند. تجربۀ که یک دالر  تا نود و صد هزار افغانی مبادله می شد.
بانگ مرکزی چه اطمینانی می تواند به مردم دهد؟

آیا این وضعیت پولی را می توان مهار کرد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی

•    تاج محمد اکبر، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل

•    عبدالسلام کوهی، مشاور حقوقی و پالیسی اتاق تجارت و صنایع

•    محب الله شریف، اگاه روابط بین الملل

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews