Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی مدیریت آب‌های افغانستان و چالش‌ها در برابر این روند

آب منبع زنده‌گی و یکی از سرچشمه‌های بزرگ توسعه اقتصادی است، افغانستان در سال‌های اخیر تلاش دارد تا آب‌های خود را به‌گونه موثر آن مدیریت کند.

افغانستان چگونه می‌تواند آب های خودش را مدیریت کند؟

مدیریت آب‌های کشور با چه چالش‌های روبه رو است؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

 صدیقه حسنی،  متخصص هایدرولوی و مدیریت منابع آب

شیرجان احمدزی، رییس مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا - آمریکا

 ادریس ملیار، کارشناس ارشد در رشته پالیسی و مدیریت منابع آب

اسدالله میلاد، مشاور حقوقی و متخصص مدیریت منازعات آب‌های مرزی

گفتمان

گفتمان: بررسی مدیریت آب‌های افغانستان و چالش‌ها در برابر این روند

آب منبع زنده‌گی و یکی از سرچشمه‌های بزرگ توسعه اقتصادی است، افغانستان در سال‌های اخیر تلاش دارد تا آب‌های خود را به‌گونه موثر آن مدیریت کند.

افغانستان چگونه می‌تواند آب های خودش را مدیریت کند؟

مدیریت آب‌های کشور با چه چالش‌های روبه رو است؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

 صدیقه حسنی،  متخصص هایدرولوی و مدیریت منابع آب

شیرجان احمدزی، رییس مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا - آمریکا

 ادریس ملیار، کارشناس ارشد در رشته پالیسی و مدیریت منابع آب

اسدالله میلاد، مشاور حقوقی و متخصص مدیریت منازعات آب‌های مرزی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews