Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی همایش بین المللی ابوریحان البیرونی در کابل

 روز شنبۀ هفدهم سنبله سال جاری، همایش سه روزۀ بین المللی ابوریحان بیرونی در شهر کابل به کار خود پایان داد. این نشست علمی به هدف ارج گزار به کارنامه‌های علمی – فرهنگی ابوریجان و بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی - فرهنگی او برگزار شده بود. در این همایش دانشمندانی از کشورهای هند، اوزبیکستان، تاجیکستان و افغانستان اشتراک داشتند؛ هم چنان شماری از دانشمندان افغان که در کشورهای غربی زنده‌گی می‌کنند نیر به این نشست فراخوانده شده بودند.

ابوریحان بیرونی شخصیت کثیرالابعاد علمی – فرهنگی دارد. ریاضی دان بود، ستاره شناس، تاریخ نگار و جغرافیادان، انسان شناس، اهل حکمت و فلسفه که به زبان‌های خوارزمی، پارسی، عربی، هندی، سانسگریت مسلط بود و به زبان‌های یونان باستان، عبری و سریانی آشنایی داشت.

او تقریبأ در پیوند به تمام دانش‌ها مروج روزگار خود پژوهش‌هایی داشته و گفته می شود که شمار آثار و نوشته‌های او به ۱۴۶ رساله و کتاب می رسد.  گفتمان این هفته را به برسی زنده‌گی و جایگاه علمی – فرهنگی بیرونی اختاص داده ایم.
 
در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد نظیف شهرانی، استاد رشته انسان شناسی در دانشگاه ایندیانا امریکا

محمد تنها،  فزیک دان

عزیز احمد پنچشیری، تاریخ نگار

سید مبین هاشمی، جامعه شناس

 

گفتمان

گفتمان: بررسی همایش بین المللی ابوریحان البیرونی در کابل

 روز شنبۀ هفدهم سنبله سال جاری، همایش سه روزۀ بین المللی ابوریحان بیرونی در شهر کابل به کار خود پایان داد. این نشست علمی به هدف ارج گزار به کارنامه‌های علمی – فرهنگی ابوریجان و بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی - فرهنگی او برگزار شده بود. در این همایش دانشمندانی از کشورهای هند، اوزبیکستان، تاجیکستان و افغانستان اشتراک داشتند؛ هم چنان شماری از دانشمندان افغان که در کشورهای غربی زنده‌گی می‌کنند نیر به این نشست فراخوانده شده بودند.

ابوریحان بیرونی شخصیت کثیرالابعاد علمی – فرهنگی دارد. ریاضی دان بود، ستاره شناس، تاریخ نگار و جغرافیادان، انسان شناس، اهل حکمت و فلسفه که به زبان‌های خوارزمی، پارسی، عربی، هندی، سانسگریت مسلط بود و به زبان‌های یونان باستان، عبری و سریانی آشنایی داشت.

او تقریبأ در پیوند به تمام دانش‌ها مروج روزگار خود پژوهش‌هایی داشته و گفته می شود که شمار آثار و نوشته‌های او به ۱۴۶ رساله و کتاب می رسد.  گفتمان این هفته را به برسی زنده‌گی و جایگاه علمی – فرهنگی بیرونی اختاص داده ایم.
 
در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد نظیف شهرانی، استاد رشته انسان شناسی در دانشگاه ایندیانا امریکا

محمد تنها،  فزیک دان

عزیز احمد پنچشیری، تاریخ نگار

سید مبین هاشمی، جامعه شناس

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews