تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی پلان استراتژیک کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تدوین یک پلان استراتژیک پنج ساله خبر داده است.

این کمیسیون از میزان پایین دست‌رسی کودکان به آموزش پرورش، افزایش فساد، گسترش بی عدالتی و فقر و نبود یک حکومت داری خوب در کشور، ابراز نگرانی کرده است.

در گزارش‌های این کمیسیون آمده است که شهروندان کشور به سبب موجودیت فساد و بی عدالتی در ارگان‌های دولتی ناگزیر برای حل مشکلات خود به گروه های مخالف مسلح
روی می آورند.

در همین حال در گزارش‌های تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه کودکان، زنان، محاکمه هایی صحرایی سخن گفته شده است.

کمیسیون با تدوین پلان استراتژیک پنج ساله‌ی خود چه اهدافی را دنبال می کند.؟

تحقیقات تازۀ این نهاد در پیوند به نقض حقوق بشری در افغانستان بیانگر چه وضعیتی است؟

در این برنامه، گردانند پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
 
عبدالاحد فرزام ، رییس ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق  بشر

لعل گل لعل ،  رییس سازمان حقوق بشر

اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی 

لیلما ناصری، معاون موسسه عدالت

گفتمان

گفتمان: بررسی پلان استراتژیک کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تدوین یک پلان استراتژیک پنج ساله خبر داده است.

این کمیسیون از میزان پایین دست‌رسی کودکان به آموزش پرورش، افزایش فساد، گسترش بی عدالتی و فقر و نبود یک حکومت داری خوب در کشور، ابراز نگرانی کرده است.

در گزارش‌های این کمیسیون آمده است که شهروندان کشور به سبب موجودیت فساد و بی عدالتی در ارگان‌های دولتی ناگزیر برای حل مشکلات خود به گروه های مخالف مسلح
روی می آورند.

در همین حال در گزارش‌های تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه کودکان، زنان، محاکمه هایی صحرایی سخن گفته شده است.

کمیسیون با تدوین پلان استراتژیک پنج ساله‌ی خود چه اهدافی را دنبال می کند.؟

تحقیقات تازۀ این نهاد در پیوند به نقض حقوق بشری در افغانستان بیانگر چه وضعیتی است؟

در این برنامه، گردانند پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
 
عبدالاحد فرزام ، رییس ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق  بشر

لعل گل لعل ،  رییس سازمان حقوق بشر

اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی 

لیلما ناصری، معاون موسسه عدالت

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews