Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: جشن نو روز

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار در مورد نو روز با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

۱ـ حفیظ الرحمن نقی، پژوهشگر مطالعات اسلامی

۲ـ قنبرعلی تابش، پژوهشگر ادبی و فرهنگی

۳ـ یاسین نگاه، شاعر و نویسنده

۴ـ غفور آرزو، استاد دانشگاه

برای تهیه این برنامه از منابع زیر استفاده شده است:

۱. اذکایی، دکتر پرویز (۱۳۵۳)، نوروز، تاریخچه و مرجع‌شناسی، مرکز مرجع‌شناسی ایران.
۲. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، چاپ بروخیم، جلد اول.
۳. اخری، دکتر مرتضی (۱۳۵۳)، آیین‌های نوروزی.
۴. جاعظ، ابو عثمان (۱۳۸۴)، جشن‌ها و آیین‌های ایرانی: نوروز باستانی، یلدا، چهارشنبه سوری، ترجمه: محمود رضا افتخارزاده، نشر مدبر.
۵. تقی‌زاده، سید حسین (۱۳۵۷)، گاه‌شماری در ایران قدیم، به کوشش ایرج افشار.
۶. کریستن‌سن، آرتور (۱۳۶۸)، نمونه‌های نخستین‌انسان و نخستین شهریار، ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، جلد دوم.
۷. بدیع، محمد (۱۳۵۶)، نوروز در دوره‌های اسلام؛ جشن نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده‌بدر، تهران.
۸. اینوسترانتسف، کنستانتین (۱۳۴۸)، مطالعاتی در باره‌ی ساسانیان، ترجمه: کاظم کاظم‌زاده.
۹. امام شوشتری، محمد علی، نوروز در ادبیات عرب.
۱۰. انصاری، خواجه بشیر احمد، مقاله‌ی نگاهی دوباره به حدیث نوروز؛ نوروز در اسارت زمستان اندیشه.
۱۱. انصاری، خواجه بشیر احمد، مقاله‌ی آیا نوروز سنت زرتشتی است؟
۱۲. مدرسی، سیدجواد، مقاله‌ی بررسی اجمالی نوروز در تاریخ و اسلام، نشریه‌ی نور علم، دوره‌ی دوم، شماره‌ی هشتم.

گفتمان

گفتمان: جشن نو روز

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار در مورد نو روز با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

۱ـ حفیظ الرحمن نقی، پژوهشگر مطالعات اسلامی

۲ـ قنبرعلی تابش، پژوهشگر ادبی و فرهنگی

۳ـ یاسین نگاه، شاعر و نویسنده

۴ـ غفور آرزو، استاد دانشگاه

برای تهیه این برنامه از منابع زیر استفاده شده است:

۱. اذکایی، دکتر پرویز (۱۳۵۳)، نوروز، تاریخچه و مرجع‌شناسی، مرکز مرجع‌شناسی ایران.
۲. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، چاپ بروخیم، جلد اول.
۳. اخری، دکتر مرتضی (۱۳۵۳)، آیین‌های نوروزی.
۴. جاعظ، ابو عثمان (۱۳۸۴)، جشن‌ها و آیین‌های ایرانی: نوروز باستانی، یلدا، چهارشنبه سوری، ترجمه: محمود رضا افتخارزاده، نشر مدبر.
۵. تقی‌زاده، سید حسین (۱۳۵۷)، گاه‌شماری در ایران قدیم، به کوشش ایرج افشار.
۶. کریستن‌سن، آرتور (۱۳۶۸)، نمونه‌های نخستین‌انسان و نخستین شهریار، ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، جلد دوم.
۷. بدیع، محمد (۱۳۵۶)، نوروز در دوره‌های اسلام؛ جشن نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده‌بدر، تهران.
۸. اینوسترانتسف، کنستانتین (۱۳۴۸)، مطالعاتی در باره‌ی ساسانیان، ترجمه: کاظم کاظم‌زاده.
۹. امام شوشتری، محمد علی، نوروز در ادبیات عرب.
۱۰. انصاری، خواجه بشیر احمد، مقاله‌ی نگاهی دوباره به حدیث نوروز؛ نوروز در اسارت زمستان اندیشه.
۱۱. انصاری، خواجه بشیر احمد، مقاله‌ی آیا نوروز سنت زرتشتی است؟
۱۲. مدرسی، سیدجواد، مقاله‌ی بررسی اجمالی نوروز در تاریخ و اسلام، نشریه‌ی نور علم، دوره‌ی دوم، شماره‌ی هشتم.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews