تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: خشونت چیست؟

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است.

_ خشونت چیست و به چگونه رفتار فردی و اجتماعی گفته می‌شود؟ 

_ آیا خشونت یک امر غریزی در انسان‌ها است یا این که ریشه‌های خشونت به شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعه بر می‌گردد؟

_ آیا خشونت  تنها یک امر وابسته به مردان است یا این که در یک شرایط اجتماعی، اقتصادی غیر عادلانه مردان خود نیز به گونه‌یی قربانی خشونت اند؟

خشونت‌های که زنان افغان به آن رو‌به رو اند کدام‌ها اند؟

چرا قانون منع خشونت علیه زنان در کشور اجرایی نشده است؟ 

مهمانان:

لطیفه سلطانی، مسوول بخش حمایت زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی 
عاطفه طیب، استاد دانشگاه                   
رقیه نایل، عضو مجلس نماینده‌گان 

گفتمان

گفتمان: خشونت چیست؟

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است.

_ خشونت چیست و به چگونه رفتار فردی و اجتماعی گفته می‌شود؟ 

_ آیا خشونت یک امر غریزی در انسان‌ها است یا این که ریشه‌های خشونت به شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعه بر می‌گردد؟

_ آیا خشونت  تنها یک امر وابسته به مردان است یا این که در یک شرایط اجتماعی، اقتصادی غیر عادلانه مردان خود نیز به گونه‌یی قربانی خشونت اند؟

خشونت‌های که زنان افغان به آن رو‌به رو اند کدام‌ها اند؟

چرا قانون منع خشونت علیه زنان در کشور اجرایی نشده است؟ 

مهمانان:

لطیفه سلطانی، مسوول بخش حمایت زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی 
عاطفه طیب، استاد دانشگاه                   
رقیه نایل، عضو مجلس نماینده‌گان 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews