تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: طالبان چگونه بر شهر فراه نفوذ کردند؟

طالبان چگونه بر شهر فراه نفوذ کردند و توانستند تا بخش‌هایی از شهر را یک شبانه روز در اختیار داشته باشند. آیا کشورهای همسایه و عمدتاً ایران در هجوم نظامی طالبان بر فراه دخالتی داشته است؟یا مقام‌های امنیتی می‌خواهد به بهانۀ مداخلۀ کشورهای همسایه از مسوولیتی که دارند شانه خالی کنند؟

آیا جنگ طالبان و دولت در فراه جنگ بر سر مدیریت آب است. اگر چنین است طالبان برای کدام کشور همسایه می جنگنند؟ 

بر بناید گزارش‌های در جنگ فراه نه تنها طالبان فراه بلکه طالبان ولایت های همیسایه نیز سهم داشته اند. در این صورت چرا  نیروهای امینتی تحرکات نظامی طالبان را زیر نظر نداشتند. چرا دولت از چنین شکست هایی تجربۀ لازم را به دست نمی‌آورد و هیشه به عملیات واکنشی اکتفا می کند؟

آیا همه عوامل جنگ ها در افغانستان به مداخلۀ کشورهای همسایه بر می گردد یا این که ناتوانی دولت در مدیریت جنگ سبب شده است که طالبان نسبت به دولت بیشتر ابتکار عمل را در میدان های جنگ در دست داشته باشد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

یحی عازم، مشاور ارشد در بخش پالیسی وزارت آب و برق
حمیرا ایوبی، نماینده مردم فراه در مجلس نماینده گان 
نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله 
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی 
 

گفتمان

گفتمان: طالبان چگونه بر شهر فراه نفوذ کردند؟

طالبان چگونه بر شهر فراه نفوذ کردند و توانستند تا بخش‌هایی از شهر را یک شبانه روز در اختیار داشته باشند. آیا کشورهای همسایه و عمدتاً ایران در هجوم نظامی طالبان بر فراه دخالتی داشته است؟یا مقام‌های امنیتی می‌خواهد به بهانۀ مداخلۀ کشورهای همسایه از مسوولیتی که دارند شانه خالی کنند؟

آیا جنگ طالبان و دولت در فراه جنگ بر سر مدیریت آب است. اگر چنین است طالبان برای کدام کشور همسایه می جنگنند؟ 

بر بناید گزارش‌های در جنگ فراه نه تنها طالبان فراه بلکه طالبان ولایت های همیسایه نیز سهم داشته اند. در این صورت چرا  نیروهای امینتی تحرکات نظامی طالبان را زیر نظر نداشتند. چرا دولت از چنین شکست هایی تجربۀ لازم را به دست نمی‌آورد و هیشه به عملیات واکنشی اکتفا می کند؟

آیا همه عوامل جنگ ها در افغانستان به مداخلۀ کشورهای همسایه بر می گردد یا این که ناتوانی دولت در مدیریت جنگ سبب شده است که طالبان نسبت به دولت بیشتر ابتکار عمل را در میدان های جنگ در دست داشته باشد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

یحی عازم، مشاور ارشد در بخش پالیسی وزارت آب و برق
حمیرا ایوبی، نماینده مردم فراه در مجلس نماینده گان 
نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله 
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی 
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews