تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: عوامل بازدارنده تحقق دموکراسی درافغانستان

_ چرا هربار دموکراسی در افغانستان با شکست رو به رو شده است؟

_ آیا در افغانستان هنوز ارزش‌ها و اصول دموکراسی ، مفاهیم بیرونی و بیگانه پنداشته می شوند و با فرهنگ سیاسی ما هم‌خوانی ندارند؟

_ چرا افغانستان هنوز نتوانسته است ارزش ها و اصول دموکراسی را در حیات سیاسی خود نهادینه سازد؟

مهمانان:

فرامرز تمنا، استاد دانشگاه
احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه     
واقف حکیمی، نویسنده و پژوهشگر
غفور لیوال، نویسنده و پژوهشگر

گفتمان

گفتمان: عوامل بازدارنده تحقق دموکراسی درافغانستان

_ چرا هربار دموکراسی در افغانستان با شکست رو به رو شده است؟

_ آیا در افغانستان هنوز ارزش‌ها و اصول دموکراسی ، مفاهیم بیرونی و بیگانه پنداشته می شوند و با فرهنگ سیاسی ما هم‌خوانی ندارند؟

_ چرا افغانستان هنوز نتوانسته است ارزش ها و اصول دموکراسی را در حیات سیاسی خود نهادینه سازد؟

مهمانان:

فرامرز تمنا، استاد دانشگاه
احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه     
واقف حکیمی، نویسنده و پژوهشگر
غفور لیوال، نویسنده و پژوهشگر

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews