تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: مکانیزم های دستیابی به صلح عادلانه و پایدار

محورهای بحث:

مکانیزم های دستیابی به صلح پایدار و عادلانه
ارزیابی ماهیت و کارکرد شورای عالی صلح
نقش احترام به قانون و نهادینه شدن فرهنگ عدم معافیت از مجازات در روند صلح
صلح در جامعه امروز ما یک نیاز است یا یک ارزش؟

مهمانان:

وحید عمر:کارشناس روابط بین الملل
میرویس یاسینی:عضو مجلس نمایندگان
دوکتور حبیبه سرابی:والی پیشین بامیان
دوکتور جعفر مهدوی:عضو مجلس نمایندگان و استاد دانشگاه
محمد اکبری:عضو شورای عالی صلح و رئیس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

گفتمان

گفتمان: مکانیزم های دستیابی به صلح عادلانه و پایدار

محورهای بحث:

مکانیزم های دستیابی به صلح پایدار و عادلانه
ارزیابی ماهیت و کارکرد شورای عالی صلح
نقش احترام به قانون و نهادینه شدن فرهنگ عدم معافیت از مجازات در روند صلح
صلح در جامعه امروز ما یک نیاز است یا یک ارزش؟

مهمانان:

وحید عمر:کارشناس روابط بین الملل
میرویس یاسینی:عضو مجلس نمایندگان
دوکتور حبیبه سرابی:والی پیشین بامیان
دوکتور جعفر مهدوی:عضو مجلس نمایندگان و استاد دانشگاه
محمد اکبری:عضو شورای عالی صلح و رئیس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews