تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: نگرانی‌ها از نفوذ داعش در افغانستان !

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی موضوعات زیر با مهمانان بحث کرده است.
 
•             آیا شکست داعش در عراق و سوریه خطر نفوذ آنان در افغانستان را بیشترساخته است؟ 
•             داعش به وسیلۀ کدام نیروها به افغانستان انتقال داده می‌شود؟ 
•             با انتقال داعش به افغانستان، این نیروها چه اهداف ستراتژیک را دنبال می‌کنند؟ 
•             اگر داعش بتواند افغانستان را به پایگاه خود بدل کند، ایا کشور وارد جنگ‌های خطر ناک تری نخواهد شد و افغانستان با چه سرنوشتی رو‌به رو خواهد شد؟
 
مهمانان:
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری
فضل الله وحیدی، والی پیشین کنر 
شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان 
فردین هاشمی، استاد دانشگاه

گفتمان

گفتمان: نگرانی‌ها از نفوذ داعش در افغانستان !

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی موضوعات زیر با مهمانان بحث کرده است.
 
•             آیا شکست داعش در عراق و سوریه خطر نفوذ آنان در افغانستان را بیشترساخته است؟ 
•             داعش به وسیلۀ کدام نیروها به افغانستان انتقال داده می‌شود؟ 
•             با انتقال داعش به افغانستان، این نیروها چه اهداف ستراتژیک را دنبال می‌کنند؟ 
•             اگر داعش بتواند افغانستان را به پایگاه خود بدل کند، ایا کشور وارد جنگ‌های خطر ناک تری نخواهد شد و افغانستان با چه سرنوشتی رو‌به رو خواهد شد؟
 
مهمانان:
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری
فضل الله وحیدی، والی پیشین کنر 
شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان 
فردین هاشمی، استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews