تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: وضعیت آبده‌های باستانی کشور

دراین برنامه گرداننده روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است.

_ چقدر کاوش‌های قانونی وغیر‌قانونی در ساحات باستانی انجام می‌شود؟

_ چه تعداد از ساحات باستانی در خطر نابودی و فروپاشی قرار دارد؟

_ وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ آبده‌های تاریخی چه کارهای را انجام داده است؟

_ حکومت برای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی چه برنامه‌های دارد؟

مهمانان:

محقق غلام حیدر کشککی  آمر دیپارتمنت دوره اسلامی مرکز تحقیقات باستان شناسی اکادمی علوم  
میر احمد جوینده، باستان شناس                                                   
شمس الحق آرینفر، نویسنده و پژوهشگر
عبدالاحد عباسی، رییس حفظ آبده‌های تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ

گفتمان

گفتمان: وضعیت آبده‌های باستانی کشور

دراین برنامه گرداننده روی موارد زیر با مهمانان بحث کرده است.

_ چقدر کاوش‌های قانونی وغیر‌قانونی در ساحات باستانی انجام می‌شود؟

_ چه تعداد از ساحات باستانی در خطر نابودی و فروپاشی قرار دارد؟

_ وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ آبده‌های تاریخی چه کارهای را انجام داده است؟

_ حکومت برای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی چه برنامه‌های دارد؟

مهمانان:

محقق غلام حیدر کشککی  آمر دیپارتمنت دوره اسلامی مرکز تحقیقات باستان شناسی اکادمی علوم  
میر احمد جوینده، باستان شناس                                                   
شمس الحق آرینفر، نویسنده و پژوهشگر
عبدالاحد عباسی، رییس حفظ آبده‌های تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews