تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: پیمان همکاری‌های امنیتی کابل-واشنگتن

این روزها بحث‌های داغی در مجلس نماینده‌گان افغانستان در پیوند به پیمان همکاری‌های امنیتی کابل - واشنگتن به راه افتاده است.

شماری از  اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان آنند که باید بر آن بازنگری صورت گیرد، به باور آنان دولت امریکا در چارچوب این پیمان نامه عمل نکرده است، حتا شماری هم خواهان الغای آن شده اند. در همین حال  شمار دیگری از نماینده گان بر این باور اند که باز نگری یا الغای پیمان همکاری‌های امنیتی کابل - واشنگتن می تواند کشور را با بحران های گسترده تری رو به رو سازد!

در همین حال  این روز ها شماری از شخصیت های سیاسی  با نفوذ ، جریان ها و سازمان های سیاسی نیز خواهان الغای پیمان نامآ امنیتی  شده اند. 

قرار است تا در روزهای آینده پارلمان افغانستان در پیوند به سرنوشت این  پیمان نامه استراتژیک امنیتی  تصمیم گیری کند. گفتمان این هفته را به همین موضوع اختصاص داده ایم.

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است. 

فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه 
عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان 
صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده گان
احمد الله علیزی، والی پیشین کابل

گفتمان

گفتمان: پیمان همکاری‌های امنیتی کابل-واشنگتن

این روزها بحث‌های داغی در مجلس نماینده‌گان افغانستان در پیوند به پیمان همکاری‌های امنیتی کابل - واشنگتن به راه افتاده است.

شماری از  اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان آنند که باید بر آن بازنگری صورت گیرد، به باور آنان دولت امریکا در چارچوب این پیمان نامه عمل نکرده است، حتا شماری هم خواهان الغای آن شده اند. در همین حال  شمار دیگری از نماینده گان بر این باور اند که باز نگری یا الغای پیمان همکاری‌های امنیتی کابل - واشنگتن می تواند کشور را با بحران های گسترده تری رو به رو سازد!

در همین حال  این روز ها شماری از شخصیت های سیاسی  با نفوذ ، جریان ها و سازمان های سیاسی نیز خواهان الغای پیمان نامآ امنیتی  شده اند. 

قرار است تا در روزهای آینده پارلمان افغانستان در پیوند به سرنوشت این  پیمان نامه استراتژیک امنیتی  تصمیم گیری کند. گفتمان این هفته را به همین موضوع اختصاص داده ایم.

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است. 

فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه 
عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان 
صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده گان
احمد الله علیزی، والی پیشین کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews