Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدارها از شیوع موج دوم کرونا هم‌زمان با سرد شدن هوا

وزارت صحت‌عامه هشدار می‌دهد که با سرد شدن هوا موج دوم ویروس کرونا در کشور همه‌گیر خواهد شد.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت‌عامه که امروز (شنبه ۲۹ سنبله) در یک نشست خبری در شهر هرات سخن می‌زد، گفت که سرما، آلوده‌گی هوا و بیماری‌های فصلی سبب شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور خواهند شد.

او افزود: «نظر به محاسبات احصایوی که در تعدادی از کشورهای اروپایی و امریکا صورت گرفته‌است نشان می‌دهد که شدت ویروس کرونا در فصل سرما نسبت به فصل گرما بیشتر می‌شود. بنا امکان قوی وجود دارد که ما با موج دوم ویروس کرونا مواجه شویم.»

سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که این وزارت امکامات و بودجه کافی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در اختیار دارد: «در صورت مواجه شدن با موج دوم ویروس کرونا در کشور، تشویش جدی در قسمت دوا، تجهیزات و اکسیجن وجود ندارد.»

در همین حال مسوولان ریاست صحت‌عامه هرات می‌گویند که در ده روز پسین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این ولایت یک بار دیگر افزایش یافته‌اند.

عبدالحکیم تمنا، رییس صحت‌عامه هرات گفت: «از دو هفته به این‌سو افزایش خفیف آمار مبتلایان به ویروس کرونا را داریم؛ هم تعداد بیماران در بستر افزایش یافته‌اند که هشتاد بیمار داریم و هم رویدادهای مثبت ویروس کرونا بیشتر شده‌است.»

در همین حال پزشکان هشدار می‌دهند که اگر توصیه‌های بهداشتی از سوی مردم رعایت نشوند، موج دوم ویروس کرونا کشنده تر از موج اول آن خواهد بود.

داکتر عبدالمنان آزادمنش، مسوول شفاخانه کووید نزده هرات گفت که با انشتار موج دوم ویروس کرونا در کشور، افراد کهن سال و کسانی که در موج اول به ویروس کرونا مبتلا نشده‌اند در خطر دچار شدن به این ویروس استند.

او افزود: «کسانی که بیماری‌های تنفسی و دیگر بیماری‌های جانبی دارند ممکن در موج دوم ویروس کرونا به بیماری کووید نزده دچار شوند که سطح مصابیت به مراتب از چیزی‌که در فصل تابستان پیشبینی می‌کردیم افزایش یابد.»

نگرانی‌ها از بهر انتشار موج دوم ویروس کرونا در کشور در حالی مطرح می‌شوند که تمام محدودیت‌های بهداشتی از بهر جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا برداشته شده‌است.

فعال شدن دانشگاه‌ها، مکتب‌ها، تالارها و دیگر مکان‌های عمومی، نگرانی‌ها را از بهر همه‌گیر شدن دوباره ویروس کرونا در کشور برانگیخته است.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، ۳۸ هزار و ۸۹۷ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که از این میان یک هزار ۴۳۷ بیمار جان باخته و ۳۲هزار و ۵۷۶ بیمار هم  بهبود یافته‌اند.

هشدارها از شیوع موج دوم کرونا هم‌زمان با سرد شدن هوا

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، ۳۸ هزار و ۸۹۷ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که از این میان یک هزار ۴۳۷ بیمار جان باخته و ۳۲هزار و ۵۷۶ بیمار هم  بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه هشدار می‌دهد که با سرد شدن هوا موج دوم ویروس کرونا در کشور همه‌گیر خواهد شد.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت‌عامه که امروز (شنبه ۲۹ سنبله) در یک نشست خبری در شهر هرات سخن می‌زد، گفت که سرما، آلوده‌گی هوا و بیماری‌های فصلی سبب شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور خواهند شد.

او افزود: «نظر به محاسبات احصایوی که در تعدادی از کشورهای اروپایی و امریکا صورت گرفته‌است نشان می‌دهد که شدت ویروس کرونا در فصل سرما نسبت به فصل گرما بیشتر می‌شود. بنا امکان قوی وجود دارد که ما با موج دوم ویروس کرونا مواجه شویم.»

سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که این وزارت امکامات و بودجه کافی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در اختیار دارد: «در صورت مواجه شدن با موج دوم ویروس کرونا در کشور، تشویش جدی در قسمت دوا، تجهیزات و اکسیجن وجود ندارد.»

در همین حال مسوولان ریاست صحت‌عامه هرات می‌گویند که در ده روز پسین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این ولایت یک بار دیگر افزایش یافته‌اند.

عبدالحکیم تمنا، رییس صحت‌عامه هرات گفت: «از دو هفته به این‌سو افزایش خفیف آمار مبتلایان به ویروس کرونا را داریم؛ هم تعداد بیماران در بستر افزایش یافته‌اند که هشتاد بیمار داریم و هم رویدادهای مثبت ویروس کرونا بیشتر شده‌است.»

در همین حال پزشکان هشدار می‌دهند که اگر توصیه‌های بهداشتی از سوی مردم رعایت نشوند، موج دوم ویروس کرونا کشنده تر از موج اول آن خواهد بود.

داکتر عبدالمنان آزادمنش، مسوول شفاخانه کووید نزده هرات گفت که با انشتار موج دوم ویروس کرونا در کشور، افراد کهن سال و کسانی که در موج اول به ویروس کرونا مبتلا نشده‌اند در خطر دچار شدن به این ویروس استند.

او افزود: «کسانی که بیماری‌های تنفسی و دیگر بیماری‌های جانبی دارند ممکن در موج دوم ویروس کرونا به بیماری کووید نزده دچار شوند که سطح مصابیت به مراتب از چیزی‌که در فصل تابستان پیشبینی می‌کردیم افزایش یابد.»

نگرانی‌ها از بهر انتشار موج دوم ویروس کرونا در کشور در حالی مطرح می‌شوند که تمام محدودیت‌های بهداشتی از بهر جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا برداشته شده‌است.

فعال شدن دانشگاه‌ها، مکتب‌ها، تالارها و دیگر مکان‌های عمومی، نگرانی‌ها را از بهر همه‌گیر شدن دوباره ویروس کرونا در کشور برانگیخته است.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، ۳۸ هزار و ۸۹۷ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که از این میان یک هزار ۴۳۷ بیمار جان باخته و ۳۲هزار و ۵۷۶ بیمار هم  بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید