Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ مرگ ۳ تن و ثبت ۲۸ رویداد تازه دریک شبانه روز

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه روز گذشته ۲۸ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت سه بیمار جان باخته و ۱۱۱ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل، هرات، کندهاز، بلخ، ننگرهار، میدان وردک، کاپیسا، هلمند و ارزگان ثبت شده‌اند.

کسانی که در اثر بیماری کووید نزده جان باخته هم در ولایت هرات بوده‌اند.

تاکنون ۵۵هزار و ۴۷۳ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند که از این میان، دو هزار و ۴۲۷ بیمار جان باخته و ۴۸هزار و ۳۹۰ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

کرونا در افغانستان؛ مرگ ۳ تن و ثبت ۲۸ رویداد تازه دریک شبانه روز

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، در جریان ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۱ بیمار کووید نزده بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه روز گذشته ۲۸ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت سه بیمار جان باخته و ۱۱۱ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل، هرات، کندهاز، بلخ، ننگرهار، میدان وردک، کاپیسا، هلمند و ارزگان ثبت شده‌اند.

کسانی که در اثر بیماری کووید نزده جان باخته هم در ولایت هرات بوده‌اند.

تاکنون ۵۵هزار و ۴۷۳ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند که از این میان، دو هزار و ۴۲۷ بیمار جان باخته و ۴۸هزار و ۳۹۰ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید