Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۳۰ شهروند افغان از اثر مبتلاشدن به ویروس کرونا در هند

سفیر افعانستان در هند امروز دوشنبه به طلوع‌نیوز گفت که از نزدیک به دو هفته به این سو تاکنون حداقل ۳۰ تن از شهروندان افعانستان در هند در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باخته اند.

فرید ماموندزی گفت که در میان جان باخته‌گان ۱۵ شهروند اهل هنود، یک محصل و مهاجران افغان شامل اند.

او از شهروندان افغان خواست که از سفر غیرضروری به هند خودداری کنند.

بحران برخاسته از ویروس کرونا درهند، دانشجویان افغان را نیز در این کشور با چالش‌های فراوان رو به‌رو ساخته‌است. 

شماری از دانشجویان افغان در هند می‌گویند که در کمتر از دوهفته گذشته، ۳۰ تا ۳۵ تن از این دانشجویان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ازا ین میان، یک تن جان باخته‌است. 

هم‌زمان با گُسترش موج تازه ویروس کرونا در هند، دانشجویان افغان نیز در این کشور با خطر مبتلا شدن به این ویروس استند. 

مبتلا شدن صدها هزار تن در یک شبانه روز در هند، مرکزهای درمانی این کشور را با کمبود جدی جای، آکسیجن و دارو رو به‌رو ساخته‌است. 

شماری از دانشجویان افغان می‌گویند که روند آموزشی آنان نیز متوقف شده‌است و آنان می‌خواهند تا به کشور برگردند. 

آنان از سفارت افغانستان درهند می‌خواهند تا در زمینۀ بازگشت شان به کشور با آنان، همکاری کنند. 

بر بنیاد برخی از آمارها، هم اکنون در حدود ۲۰ هزار تن از دانشجویان افغان در دانشگاه‌های گونه‎‌گون هند، سرگرم فراگیری تحصیلات اند. 

بر بنیاد آخرین گزارش‌ها، در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۲ هزار و ۸۰۶ تن دیگر، جان باخته‌اند. 
 
دهلی و شماری از شهر هند قرنطین شدند.

جان باختن ۳۰ شهروند افغان از اثر مبتلاشدن به ویروس کرونا در هند

سفیر افغانستان در هند می‌گوید که در میان جان باخته‌گان ۱۵ شهروند اهل هنود، یک محصل و مهاجران افغان شامل اند.

تصویر بندانگشتی

سفیر افعانستان در هند امروز دوشنبه به طلوع‌نیوز گفت که از نزدیک به دو هفته به این سو تاکنون حداقل ۳۰ تن از شهروندان افعانستان در هند در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باخته اند.

فرید ماموندزی گفت که در میان جان باخته‌گان ۱۵ شهروند اهل هنود، یک محصل و مهاجران افغان شامل اند.

او از شهروندان افغان خواست که از سفر غیرضروری به هند خودداری کنند.

بحران برخاسته از ویروس کرونا درهند، دانشجویان افغان را نیز در این کشور با چالش‌های فراوان رو به‌رو ساخته‌است. 

شماری از دانشجویان افغان در هند می‌گویند که در کمتر از دوهفته گذشته، ۳۰ تا ۳۵ تن از این دانشجویان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ازا ین میان، یک تن جان باخته‌است. 

هم‌زمان با گُسترش موج تازه ویروس کرونا در هند، دانشجویان افغان نیز در این کشور با خطر مبتلا شدن به این ویروس استند. 

مبتلا شدن صدها هزار تن در یک شبانه روز در هند، مرکزهای درمانی این کشور را با کمبود جدی جای، آکسیجن و دارو رو به‌رو ساخته‌است. 

شماری از دانشجویان افغان می‌گویند که روند آموزشی آنان نیز متوقف شده‌است و آنان می‌خواهند تا به کشور برگردند. 

آنان از سفارت افغانستان درهند می‌خواهند تا در زمینۀ بازگشت شان به کشور با آنان، همکاری کنند. 

بر بنیاد برخی از آمارها، هم اکنون در حدود ۲۰ هزار تن از دانشجویان افغان در دانشگاه‌های گونه‎‌گون هند، سرگرم فراگیری تحصیلات اند. 

بر بنیاد آخرین گزارش‌ها، در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۲ هزار و ۸۰۶ تن دیگر، جان باخته‌اند. 
 
دهلی و شماری از شهر هند قرنطین شدند.

هم‌رسانی کنید