Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی وزارت صحت عامه برای رویارویی با موج سوم کرونا

وزارت صحت عامه از گسترش ویروس کرونا در دو هفته اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید که این مدت نزدیک به ۲۰۰ تن به این ویروس دچار شده اند. 

این وزارت می گوید که طرحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تهیه کرده است. 

در همین حال مسوولان در شفاخانه افغان جاپان درحالی که از خطر گسترش موج سوم همه گیری ویروس کرونا نگران استند می گویند که در روزهای اخیر شانزده رویداد مثبت ویروس کرونا را در نزد جوانان ثبت کرده اند که دو تن از مبتلایان، دانش آموزان مکتب استند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که در دوهفتۀ اخیر شیوع ویروس کرونا در افغانستان گسترش یافته‌است؛ چنان‌که در جریان ده روز نزدیک به دوصد تن به این ویروس آلوده شده‌اند.

وزارت صحت عامه می گوید که آنان برای رویارویی با موج سوم آمادگی دارند. 

میرویس علی‌زی، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «وزارت صحت‌عامه طرحی را به‌خاطر مهار گسترش ویروس کرونا برای بستن نهادهای تحصیلی و تعلیمی به مقام ریاست‌جمهور پیشنهاد می‌کند.»

در همین حال، مسؤولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که در روزهای اخیر شانزده رویداد مثبت ویروس کرونا را در نزد جوانان ثبت کرده‌اند که دو تن از مبتلایان، دانش‌آموزان مکتب استند.

طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان – جاپان بیان داشت: «جوانان را هم بسیار اذیت می‌کند. یک بیمار شانزده ساله وفات کرد.»

طارق پادشاه، پزشک نیز افزود: «جوانان ۲۷سال ۲۸ سال و ۲۹ سال هم به این بیماری مبتلا شده‌اند. اکنون شکل ویروس تغییر کرده‌است.»

وزارت صحت، همکاری مردم را برای مهار موج سوم کرونا مهم می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور توصیه‌های بهداشتی را مراعات نکنند و در برابر ویروس کرونا بی پروایی نشان دهند پیامدهای بدی خواهد داشت.

آماده‌گی وزارت صحت عامه برای رویارویی با موج سوم کرونا

مسؤولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که در روزهای اخیر شانزده رویداد مثبت ویروس کرونا را در نزد جوانان ثبت کرده‌اند که دو تن از مبتلایان، دانش‌آموزان مکتب استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه از گسترش ویروس کرونا در دو هفته اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید که این مدت نزدیک به ۲۰۰ تن به این ویروس دچار شده اند. 

این وزارت می گوید که طرحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تهیه کرده است. 

در همین حال مسوولان در شفاخانه افغان جاپان درحالی که از خطر گسترش موج سوم همه گیری ویروس کرونا نگران استند می گویند که در روزهای اخیر شانزده رویداد مثبت ویروس کرونا را در نزد جوانان ثبت کرده اند که دو تن از مبتلایان، دانش آموزان مکتب استند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که در دوهفتۀ اخیر شیوع ویروس کرونا در افغانستان گسترش یافته‌است؛ چنان‌که در جریان ده روز نزدیک به دوصد تن به این ویروس آلوده شده‌اند.

وزارت صحت عامه می گوید که آنان برای رویارویی با موج سوم آمادگی دارند. 

میرویس علی‌زی، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «وزارت صحت‌عامه طرحی را به‌خاطر مهار گسترش ویروس کرونا برای بستن نهادهای تحصیلی و تعلیمی به مقام ریاست‌جمهور پیشنهاد می‌کند.»

در همین حال، مسؤولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که در روزهای اخیر شانزده رویداد مثبت ویروس کرونا را در نزد جوانان ثبت کرده‌اند که دو تن از مبتلایان، دانش‌آموزان مکتب استند.

طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان – جاپان بیان داشت: «جوانان را هم بسیار اذیت می‌کند. یک بیمار شانزده ساله وفات کرد.»

طارق پادشاه، پزشک نیز افزود: «جوانان ۲۷سال ۲۸ سال و ۲۹ سال هم به این بیماری مبتلا شده‌اند. اکنون شکل ویروس تغییر کرده‌است.»

وزارت صحت، همکاری مردم را برای مهار موج سوم کرونا مهم می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور توصیه‌های بهداشتی را مراعات نکنند و در برابر ویروس کرونا بی پروایی نشان دهند پیامدهای بدی خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید