تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش کرونا در کشور؛ وزارت صحت از تجمعات در روزهای عید هشدار داد

وزارت صحت‌عامه از افزایش رویدادهای مثبت کرونا نگران است و هشدار می‌دهد که اگر مردم از تجمات در روزهای عید جلوگیری نکنند، دامنۀ ویروس کرونا گسترده‌تر خواهد شد.

به‌گفتۀ این وزارت، بدلیل تجمع مردم در بازارها و مکان‌های دیگر در یک هفته ایخر، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور بلند رفته‌است.

این وزارت از مردم می‌خواهد که با نرفتن به تجمعات در روزهای عید از فاجعه جلوگیری کنند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت گفت: «به دوست تان سلامت هدیه بدهید و او را از ویروس که در بدن تان است درو نگهدارید، در غیر این صورت این عید باز به ماتم و مصیبت مبدل خواهند شد.»

در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوید که نماز عید باید در فضای باز و با درنظرداشت توصیه‌های بهداشتی چون پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی در مساجد برگزار شود.

امین‌الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف اظهار داشت: «کوشش بکنند مسایل اساسی را تشریح نمایید و در کمترین فرصت ممکن نماز عید را ادا نمایید تا از تجمات جلوگیری شود.»

در شبانه روز گذشته ۳۷۰رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند و دوازده بیمار هم جان باخته‌اند.

افزایش کرونا در کشور؛ وزارت صحت از تجمعات در روزهای عید هشدار داد

در شبانه روز گذشته ۳۷۰رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند و دوازده بیمار هم جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه از افزایش رویدادهای مثبت کرونا نگران است و هشدار می‌دهد که اگر مردم از تجمات در روزهای عید جلوگیری نکنند، دامنۀ ویروس کرونا گسترده‌تر خواهد شد.

به‌گفتۀ این وزارت، بدلیل تجمع مردم در بازارها و مکان‌های دیگر در یک هفته ایخر، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور بلند رفته‌است.

این وزارت از مردم می‌خواهد که با نرفتن به تجمعات در روزهای عید از فاجعه جلوگیری کنند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت گفت: «به دوست تان سلامت هدیه بدهید و او را از ویروس که در بدن تان است درو نگهدارید، در غیر این صورت این عید باز به ماتم و مصیبت مبدل خواهند شد.»

در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوید که نماز عید باید در فضای باز و با درنظرداشت توصیه‌های بهداشتی چون پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی در مساجد برگزار شود.

امین‌الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف اظهار داشت: «کوشش بکنند مسایل اساسی را تشریح نمایید و در کمترین فرصت ممکن نماز عید را ادا نمایید تا از تجمات جلوگیری شود.»

در شبانه روز گذشته ۳۷۰رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند و دوازده بیمار هم جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید