Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی پزشکان از گسترش سریع گونۀ جهش‌یافتۀ کرونا در افغانستان

پزشکان می‌گویند که شیوع گونۀ هندی ویروس کرونا که خطرناک‌ترین نوع جهش‌یافته این ویروس در جهان است در افغانستان روبه گسترش است.

یافته‌های پزشکان نشان می‌دهند که حدود ۴۸گونۀ جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در جهان در گردش استند که گونۀ هندی و گونۀ نخستین این ویروس که تلفیقی از ویروس‌های کرونا در افریقا و بریتانیا است در افغانستان پخش شده‌‎است.

طارق احمد اکبری، سر طبیب شفاخانۀ افغان-جاپان در این باره گفت: «این ویروس به آسانی و به‌سرعت انتقال پیدا می‌کند و کدام علایم که در کرونا است مانند جان دردی، سردردی، لخته شدن خون هم‌چنین پخته شدن دهن و خارش بدن تمام علایم را دارد؛ اما در نوع جهش یافته بیشتر است.»

این در حالی است که شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده در افغانستان در چند روز گذشته نسبت به هفتۀ پیش، چند برابر افزایش داشته‌است.

هفتۀ پیش، روزانه تا ۱۵۰ تن به بیماری کووید نزده در افغانستان مبتلا می‌شدند، در حالی‌که در بیست و چهار ساعت گذشته بیش از ۷۰۰تن به این بیماری مبتلا شده‌اند و دوازده تن هم جان‌های شان را ازدست داده‌اند.

اما برای بیماران کووید ۱۹در پایتخت تنها یک شفاخانه اختصاصی (افغان-جاپان) وجود دارد که حتی بیماران از ولایت‌های دور دست کشور در این شفاخانه بستری استند.

الیاس مشعل، پزشک بیان داشت: «شکل جهش یافته‌اش که بیشتر به هند ربط داده می‌شود، واقعاتش متأسفانه بیشتر است.»

از میان ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ که در یک شبانه روز گذشته به شفاخانه افغان جاپان مراجعه کرده‌اند، اوضاع حدود شصت و پنج بیمار وخیم گزارش شده‌است. پزشکان می‌گویند که بی‌احتیاطی خانواده‌ها، از علت‌های اصلی جان باختن بیماران است.

با این همه، وزارت صحت‌عامه می‌گوید که قرار است دو شفاخانه دیگر ویژۀ بیماران کووید نزده در کابل ایجاد شوند.

نگرانی پزشکان از گسترش سریع گونۀ جهش‌یافتۀ کرونا در افغانستان

بربنیاد اطلاعات پزشکان حدود چهل و هشت گونۀ جهش‌‎یافتۀ ویروس کرونا در جهان در گردش استند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان می‌گویند که شیوع گونۀ هندی ویروس کرونا که خطرناک‌ترین نوع جهش‌یافته این ویروس در جهان است در افغانستان روبه گسترش است.

یافته‌های پزشکان نشان می‌دهند که حدود ۴۸گونۀ جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در جهان در گردش استند که گونۀ هندی و گونۀ نخستین این ویروس که تلفیقی از ویروس‌های کرونا در افریقا و بریتانیا است در افغانستان پخش شده‌‎است.

طارق احمد اکبری، سر طبیب شفاخانۀ افغان-جاپان در این باره گفت: «این ویروس به آسانی و به‌سرعت انتقال پیدا می‌کند و کدام علایم که در کرونا است مانند جان دردی، سردردی، لخته شدن خون هم‌چنین پخته شدن دهن و خارش بدن تمام علایم را دارد؛ اما در نوع جهش یافته بیشتر است.»

این در حالی است که شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده در افغانستان در چند روز گذشته نسبت به هفتۀ پیش، چند برابر افزایش داشته‌است.

هفتۀ پیش، روزانه تا ۱۵۰ تن به بیماری کووید نزده در افغانستان مبتلا می‌شدند، در حالی‌که در بیست و چهار ساعت گذشته بیش از ۷۰۰تن به این بیماری مبتلا شده‌اند و دوازده تن هم جان‌های شان را ازدست داده‌اند.

اما برای بیماران کووید ۱۹در پایتخت تنها یک شفاخانه اختصاصی (افغان-جاپان) وجود دارد که حتی بیماران از ولایت‌های دور دست کشور در این شفاخانه بستری استند.

الیاس مشعل، پزشک بیان داشت: «شکل جهش یافته‌اش که بیشتر به هند ربط داده می‌شود، واقعاتش متأسفانه بیشتر است.»

از میان ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ که در یک شبانه روز گذشته به شفاخانه افغان جاپان مراجعه کرده‌اند، اوضاع حدود شصت و پنج بیمار وخیم گزارش شده‌است. پزشکان می‌گویند که بی‌احتیاطی خانواده‌ها، از علت‌های اصلی جان باختن بیماران است.

با این همه، وزارت صحت‌عامه می‌گوید که قرار است دو شفاخانه دیگر ویژۀ بیماران کووید نزده در کابل ایجاد شوند.

هم‌رسانی کنید