Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گسترش موج سوم کرونا در بلخ؛ شماری از بالون‌های آکسجن ناپدید استند

رییس صحت‌عامه بلخ هشدار می‌دهد که موج سوم کرونا در این ولایت رو به‌ گسترش است و اگر مردم رهنمودهای وزارت صحت‌عامه را عملی نسازند، فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

گل‌احمد ایوبی، می‌افزاید که در دوازده روز پسین پنجاه بیمار کوویدنزده در این ولایت جان باخته‌اند و ۸۰ تن دیگر زیر درمان استند.

به‌گفتۀ او از بیست روز بدینسو است دریافته‌است که ۱۷۹ بالون آکسیجن شفاخانه کوویدنزده ناپدید شده‌اند.

آقای ایوبی اما گفت که ۸۹ بالون آکسیجن پیدا شده و تلاش برای دریافت دیگر بالون‌ها نیز ادامه دارد: «مساله رسمی شده، سارنوالی، جنایی، امنیت‌ملی، مقام ولایت در جریان استند آنها حتمأ تحقیقات خواهد کرد.»

این در حالی است که شماری از باشنده‌گان بلخ از آنچه‌که کمبود آکسیجن برای بیماران کوویدنزده می‌گویند، شکایت دارند.

در شفاخانه کووید نزده در مزارشریف هشتاد بیمار بستری استند. ۸ پزشک، ۱ متخصص، ۱۶ پرستار و ۱۶ کارگر در اینجا برای بیماران خدمات بهداشتی انجام می‌دهند.

برخی بیماران از ارایه خدمات بهداشتی در شفاخانه ناخشنود اند.

ادریس، یکی از پایوازان بیماران کووید نزده گفتد: «آکسیجن برای بیمار نمی‌رسد. آکسیجن همین ‌حالا ندارند. یک بالون آکسیجن است که آنهم خلاص شده‌است.»

همز‌مان با این، تصویرهایی از شفاخانه بوعلی‌سینای بلخی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند یک بیمار به‌علت نداشتن آکسیجن جان باخته است و برخی از پایوازان بیماران برای گرفتن بالون‌های آکسیجن به گونۀ خودسرانه تلاش می‌کنند.

محمدامین دره‌صوفی، عضو شورای ولایتی بلخ بیان داشت: «من از داخل شفاخانه یک‌یک مریضان را پرسان کردم کمی شکایت از آکسیجن دارند اما از حساب داکتر صاحبان هر لحظه به مریض رسیده‌گی دارند.»

نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که برخی‌ افراد مسلح به زور از بالون‌های آکسیجن در این شفاخانه استفاده می‌کنند اما رییس صحت عامه آنرا رد می‌کند.

از اول جوزا تا کنون  ۵۰ بیمار کووید نزده در بلخ جان باخته‌اند و دوازده تن دیگر صحت‌یاب شده‌اند.

گسترش موج سوم کرونا در بلخ؛ شماری از بالون‌های آکسجن ناپدید استند

در شفاخانه کووید نزده در مزارشریف هشتاد بیمار بستری استند. ۸ پزشک، ۱ متخصص، ۱۶ پرستار و ۱۶ کارگر در اینجا برای بیماران خدمات بهداشتی انجام می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

رییس صحت‌عامه بلخ هشدار می‌دهد که موج سوم کرونا در این ولایت رو به‌ گسترش است و اگر مردم رهنمودهای وزارت صحت‌عامه را عملی نسازند، فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

گل‌احمد ایوبی، می‌افزاید که در دوازده روز پسین پنجاه بیمار کوویدنزده در این ولایت جان باخته‌اند و ۸۰ تن دیگر زیر درمان استند.

به‌گفتۀ او از بیست روز بدینسو است دریافته‌است که ۱۷۹ بالون آکسیجن شفاخانه کوویدنزده ناپدید شده‌اند.

آقای ایوبی اما گفت که ۸۹ بالون آکسیجن پیدا شده و تلاش برای دریافت دیگر بالون‌ها نیز ادامه دارد: «مساله رسمی شده، سارنوالی، جنایی، امنیت‌ملی، مقام ولایت در جریان استند آنها حتمأ تحقیقات خواهد کرد.»

این در حالی است که شماری از باشنده‌گان بلخ از آنچه‌که کمبود آکسیجن برای بیماران کوویدنزده می‌گویند، شکایت دارند.

در شفاخانه کووید نزده در مزارشریف هشتاد بیمار بستری استند. ۸ پزشک، ۱ متخصص، ۱۶ پرستار و ۱۶ کارگر در اینجا برای بیماران خدمات بهداشتی انجام می‌دهند.

برخی بیماران از ارایه خدمات بهداشتی در شفاخانه ناخشنود اند.

ادریس، یکی از پایوازان بیماران کووید نزده گفتد: «آکسیجن برای بیمار نمی‌رسد. آکسیجن همین ‌حالا ندارند. یک بالون آکسیجن است که آنهم خلاص شده‌است.»

همز‌مان با این، تصویرهایی از شفاخانه بوعلی‌سینای بلخی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند یک بیمار به‌علت نداشتن آکسیجن جان باخته است و برخی از پایوازان بیماران برای گرفتن بالون‌های آکسیجن به گونۀ خودسرانه تلاش می‌کنند.

محمدامین دره‌صوفی، عضو شورای ولایتی بلخ بیان داشت: «من از داخل شفاخانه یک‌یک مریضان را پرسان کردم کمی شکایت از آکسیجن دارند اما از حساب داکتر صاحبان هر لحظه به مریض رسیده‌گی دارند.»

نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که برخی‌ افراد مسلح به زور از بالون‌های آکسیجن در این شفاخانه استفاده می‌کنند اما رییس صحت عامه آنرا رد می‌کند.

از اول جوزا تا کنون  ۵۰ بیمار کووید نزده در بلخ جان باخته‌اند و دوازده تن دیگر صحت‌یاب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید