تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرونا در افغانستان؛ ۴هفته پیش‌رو بحرانی‌ترین وضعیت خواهد بود

در پی گسترش گستردۀ موج سوم ویروس کرونا در افغانستان وزارت صحت‌عامه هشدار می‌دهد که شیوع کرونا سیر صعودی دارد و چهار هفتۀ پیش‌رو، افغانستان بحرانی‌ترین وضعیت را خواهد داشت.

این در حالی است که در ۲۴ساعت گذشته ۱۸۴۳رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند؛ آماری‌که بلندترین رقم در یک شبانه‌روز از آغاز شیوع کرونا در افغانستان است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت، در شبانه‌روز گذشته ۵۱بیمار کوویدنزده هم جان باخته‌اند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت که امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که بدلیل بی‌پروایی مردم، سیر صعودی ویروس کرونا ثابت مانده‌است.

آقای مجروح تأکید کرد که در مقایسه با موج‌های اول و دوم ویروس کرونا، موج سوم این ویروس در کشور به‌گونه خشم‌‎گین در حال گسترش است: «هنوز با خشم بسیار زیاد انتشار ویروس ابتلا شهروندان و و مرگ میر شهروندان رو به صعود است.»

این در حالی است که شفاخانه‌های ویژۀ بیماران کوویدنزه با کمبود آکسجن و مکان برای بیماران روبه‌رو اند.

شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل یکی از این شفاخانه‌ها است که این شب‌ و روزها مملو از بیماران کووید نزده است.

از حدود ۴۵۰۰پزشک که در سراسر افغانستان مشغول درمان بیماران کوویدنزده استند، حدود ۱۲۰پزشک و پرستان آن در شفاخانۀ افغان - جاپان کار می‌کنند. از این میان ۳۰پزشک و پرستار در بخش مراقبت‌های جدی این شفاخانه استند که پرستاری و درمان بیمارانی را عهده دار شده‌اند که در اوضاع بد بهداشتی به‌سر می‌برند.

میرنی برات زی، یکی از این پزشکان گفت: «تقریبأ سه ماه می‌شود که ما خانه نرفته‌ایم؛ شب و روز کار می‌کنیم.»

سید یحیی، بیمار کوویدنزده نیز افزود: «دو روز می‌شود که به شفاخانه آمده‌ام. در این دو روز، شصت درصد حالم خوب شده‌است.»

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که در یک سال گذشته ۱۱۰پزشک و کارمند بهداشت به‌علت مبتلا شدن به بیماری کوویدنزده جان باخته‌اند.

حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌هایی را نیز وضع کرده‌است. از جمله تعطیلی دانشگاه‌ها، مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در ۱۶ولایت کشور.

کرونا در افغانستان؛ ۴هفته پیش‌رو بحرانی‌ترین وضعیت خواهد بود

در ۲۴ساعت گذشته ۱۸۴۳رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند؛ آماری‌که بلندترین رقم در یک شبانه‌روز از آغاز شیوع کرونا در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

در پی گسترش گستردۀ موج سوم ویروس کرونا در افغانستان وزارت صحت‌عامه هشدار می‌دهد که شیوع کرونا سیر صعودی دارد و چهار هفتۀ پیش‌رو، افغانستان بحرانی‌ترین وضعیت را خواهد داشت.

این در حالی است که در ۲۴ساعت گذشته ۱۸۴۳رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند؛ آماری‌که بلندترین رقم در یک شبانه‌روز از آغاز شیوع کرونا در افغانستان است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت، در شبانه‌روز گذشته ۵۱بیمار کوویدنزده هم جان باخته‌اند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت که امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که بدلیل بی‌پروایی مردم، سیر صعودی ویروس کرونا ثابت مانده‌است.

آقای مجروح تأکید کرد که در مقایسه با موج‌های اول و دوم ویروس کرونا، موج سوم این ویروس در کشور به‌گونه خشم‌‎گین در حال گسترش است: «هنوز با خشم بسیار زیاد انتشار ویروس ابتلا شهروندان و و مرگ میر شهروندان رو به صعود است.»

این در حالی است که شفاخانه‌های ویژۀ بیماران کوویدنزه با کمبود آکسجن و مکان برای بیماران روبه‌رو اند.

شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل یکی از این شفاخانه‌ها است که این شب‌ و روزها مملو از بیماران کووید نزده است.

از حدود ۴۵۰۰پزشک که در سراسر افغانستان مشغول درمان بیماران کوویدنزده استند، حدود ۱۲۰پزشک و پرستان آن در شفاخانۀ افغان - جاپان کار می‌کنند. از این میان ۳۰پزشک و پرستار در بخش مراقبت‌های جدی این شفاخانه استند که پرستاری و درمان بیمارانی را عهده دار شده‌اند که در اوضاع بد بهداشتی به‌سر می‌برند.

میرنی برات زی، یکی از این پزشکان گفت: «تقریبأ سه ماه می‌شود که ما خانه نرفته‌ایم؛ شب و روز کار می‌کنیم.»

سید یحیی، بیمار کوویدنزده نیز افزود: «دو روز می‌شود که به شفاخانه آمده‌ام. در این دو روز، شصت درصد حالم خوب شده‌است.»

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که در یک سال گذشته ۱۱۰پزشک و کارمند بهداشت به‌علت مبتلا شدن به بیماری کوویدنزده جان باخته‌اند.

حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌هایی را نیز وضع کرده‌است. از جمله تعطیلی دانشگاه‌ها، مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی در ۱۶ولایت کشور.

هم‌رسانی کنید