Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۹۲ بیمار ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

وزارت صحت‌عامه امروز شنبه (۲۹ جوزا) از ثبت ۱ هزار و ۳۸۴ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا و ۹۲ رویداد فوتی از اثر این ویروس خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۴۹۷ بیمار ویروس کرونا، بهبود یافته اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۱ هزار و ۹۰۶ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴۱ هزار و ۲۲ بیمار جان باخته‌اند.

آمارهایی‌که از سوی وزارت صحت‌‎عامه نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که آمار روزانۀ جان‌باخته‌گان بیماران کوویدنزده در کشور به‌گونۀ بی‌پیشنه افزایش یافته‌است.

با افزایش مرگ‌های برخاسته از بیماری کووید نزده، تقاضا برای واکسین ویروس کرونا نیز بیشتر شده‌.

پزشکان می‌گویند که روزانه صدها تن پشت دروازه‌های مرکزهای تطبیق واکسین کرونا در کابل صف می‌کشند و در هر مرکز روزانه ۳۰۰ تن که بیشتر شان افراد بالاتر از سن چهل سال اند، واکسین کرونا دریافت می‌کنند.

پس از رسیدن ۷۰۰هزار دوز واکسین کرونا از چین به کشور، روند تطبیق دور دوم واکسین ویروس کرونا پنج‌روز پیش در هفده مرکز در کابل آغاز شد.

بدلیل رجوع بیش از حد مردم به مرکزهای واکسین در کابل، بسیاری از این مرکزها توانایی تطبیق واکسین به تمامی مراجعه کننده‌گان را ندارند.

شهروندان کشور می‌گویند که هم زمان با افزایش شمار بیماران کووید نزده، کمبود آکسیجن نیز به یک چالش جدی مبدل شده و به این دلیل شمار زیادی از خانواده ها بیماران کووید نزده را در خانه ها بستری و درمان می‌کنند.

جان باختن ۹۲ بیمار ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

شهروندان کشور می‌گویند که هم زمان با افزایش شمار بیماران کووید نزده، کمبود آکسیجن نیز به یک چالش جدی مبدل شده است.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه امروز شنبه (۲۹ جوزا) از ثبت ۱ هزار و ۳۸۴ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا و ۹۲ رویداد فوتی از اثر این ویروس خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۴۹۷ بیمار ویروس کرونا، بهبود یافته اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۱ هزار و ۹۰۶ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴۱ هزار و ۲۲ بیمار جان باخته‌اند.

آمارهایی‌که از سوی وزارت صحت‌‎عامه نشر شده‌اند، نشان می‌دهند که آمار روزانۀ جان‌باخته‌گان بیماران کوویدنزده در کشور به‌گونۀ بی‌پیشنه افزایش یافته‌است.

با افزایش مرگ‌های برخاسته از بیماری کووید نزده، تقاضا برای واکسین ویروس کرونا نیز بیشتر شده‌.

پزشکان می‌گویند که روزانه صدها تن پشت دروازه‌های مرکزهای تطبیق واکسین کرونا در کابل صف می‌کشند و در هر مرکز روزانه ۳۰۰ تن که بیشتر شان افراد بالاتر از سن چهل سال اند، واکسین کرونا دریافت می‌کنند.

پس از رسیدن ۷۰۰هزار دوز واکسین کرونا از چین به کشور، روند تطبیق دور دوم واکسین ویروس کرونا پنج‌روز پیش در هفده مرکز در کابل آغاز شد.

بدلیل رجوع بیش از حد مردم به مرکزهای واکسین در کابل، بسیاری از این مرکزها توانایی تطبیق واکسین به تمامی مراجعه کننده‌گان را ندارند.

شهروندان کشور می‌گویند که هم زمان با افزایش شمار بیماران کووید نزده، کمبود آکسیجن نیز به یک چالش جدی مبدل شده و به این دلیل شمار زیادی از خانواده ها بیماران کووید نزده را در خانه ها بستری و درمان می‌کنند.

هم‌رسانی کنید