تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا در افغانستان؛ ثبت ۱۸۴۷رویداد تازه و جان باختن ۷۸ تن

وزارت صحت ‌عامه امروز (دوشنبه، ۳۱ جوزا) از مرگ ۷۸ بیمار کرونا و ثبت ۱ هزار و ۸۴۷ رویداد تازه مثبت این ویروس از میان ۴ هزار و ۶۲۹ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شدند، خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۶۷۰ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۵ هزار و ۷۴۹ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴ هزار و ۲۹۳ بیمار جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از ۱۷۸ میلیون و ۴۹۵ هزار تن در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از سه میلیون ۸۶۶ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

این در حالی است که با وجود وعده‌های پی هم وزارت صحت عامه مبنی بر حل مشکل کمبود آکسیجن در شفاخانه های  کشور، این مشکل حل نشده وشماری از پایوازان بیماران ازمرگ نزدیکان شان به علت نرسیده آکسیجن انتقاد می کنند.

کمبود آکسیجن حتی سبب شده که چندین شبانه روز پایوزان بیماران پشت دروازه های کارخانه های تولید آکسیجن صف بکشند و گاهی این انتظار دراز مدت به درگیری انجامیده است.

ویروس کرونا در افغانستان؛ ثبت ۱۸۴۷رویداد تازه و جان باختن ۷۸ تن

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۵ هزار و ۷۴۹ تن افزایش یافت.

Thumbnail

وزارت صحت ‌عامه امروز (دوشنبه، ۳۱ جوزا) از مرگ ۷۸ بیمار کرونا و ثبت ۱ هزار و ۸۴۷ رویداد تازه مثبت این ویروس از میان ۴ هزار و ۶۲۹ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شدند، خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۶۷۰ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۵ هزار و ۷۴۹ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴ هزار و ۲۹۳ بیمار جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از ۱۷۸ میلیون و ۴۹۵ هزار تن در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از سه میلیون ۸۶۶ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

این در حالی است که با وجود وعده‌های پی هم وزارت صحت عامه مبنی بر حل مشکل کمبود آکسیجن در شفاخانه های  کشور، این مشکل حل نشده وشماری از پایوازان بیماران ازمرگ نزدیکان شان به علت نرسیده آکسیجن انتقاد می کنند.

کمبود آکسیجن حتی سبب شده که چندین شبانه روز پایوزان بیماران پشت دروازه های کارخانه های تولید آکسیجن صف بکشند و گاهی این انتظار دراز مدت به درگیری انجامیده است.

هم‌رسانی کنید