Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رخصتی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها در کشور برای دو هفتۀ دیگر تمدید شد

حکومت بار دیگر به‌علت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور برای دو هفته رخصتی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را تمدید کرد.

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که هتل‌های عروسی، ورزشگاه‌ها و حوض‌های آب‌بازی نیز در این مدت باید بسته بمانند.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که در یک شبانه روز گذشته ۶۳بیمار کووید نزده در کشور جان باختهاند و بیش از یک‌هزار و ۹۰۰تن دیگر به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

در همین حال تنها در شفاخانه افغان - جاپان در یک هفته گذشته هفتاد و سه بیمار کووید نزده جان باخته‌اند. هم‌اکنون نیز بیش از ۱۵۰ بیمار کووید نزده در این شفاخانه بستری استند.

اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به۱۱۱۵۹۲رسیده است که از این میان ۴۵۱۹ بیمار جان‌های شان را از دست داده‌اند.

رخصتی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها در کشور برای دو هفتۀ دیگر تمدید شد

این برای دومین‌بار است که پس از شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور، رخصتی مرکزهای آموزشی تمدید می‌شود.

تصویر بندانگشتی

حکومت بار دیگر به‌علت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور برای دو هفته رخصتی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را تمدید کرد.

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که هتل‌های عروسی، ورزشگاه‌ها و حوض‌های آب‌بازی نیز در این مدت باید بسته بمانند.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که در یک شبانه روز گذشته ۶۳بیمار کووید نزده در کشور جان باختهاند و بیش از یک‌هزار و ۹۰۰تن دیگر به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

در همین حال تنها در شفاخانه افغان - جاپان در یک هفته گذشته هفتاد و سه بیمار کووید نزده جان باخته‌اند. هم‌اکنون نیز بیش از ۱۵۰ بیمار کووید نزده در این شفاخانه بستری استند.

اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به۱۱۱۵۹۲رسیده است که از این میان ۴۵۱۹ بیمار جان‌های شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید