Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ ۸۴ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته جان باخته‌اند

وزارت صحت‌ عامه افغانستان امروز پنج‌شنبه (۱۷ سرطان) از ثبت ۱۲۲۶ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا از میان ۳۸۸۸ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شده‌اند، خبر داده‌است.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۸۴ بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۱۲۴۱ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌ های کابل (۱۷۸)، هرات (۲۳۴)، کندهار (۵۸)، بلخ (۱۷)، ننگرهار (۲۱)، تخار (۴۷)، بغلان (۲۷)، کندز (۴۸)، فاریاب (۱۹)، وردک (۳۶)، پروان (۱۶)، هلمند (۲۸)، بدخشان (۱۴)، پکتیا (۱۸)، بامیان (۲)، غزنی (۶۷)، لوگر (۴۰)، لغمان (۱۶)، کنر (۳۶)، دایکندی (۳۷)، زابل (۵۷)، غور (۴۴)، فراه (۲۵)، خوست (۴۵)، پکتیکا)، سمنگان (۳۵)، نورستان (۶) و جوزجان (۵۵) ثبت شده اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۳۱ هزار و ۵۸۶ تن افزایش یافت.

از این میان، ۵ هزار و ۵۶۱ بیمار جان باخته و ۷۸ هزار و ۵۲۱ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

در همین حال، اطلاعات وزارت صحت نشان می‌دهند که در یک هفتۀ گذشته، نزدیک به ۶۰۰ بیمار کووید نزده جان باخته‌اند و و بیش از ۱۱ هزار تن دیگر، به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که تا زمانی که ویروس کرونا به سیر نزولی نرسد، تصمیمی برای پایان رخصتی مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، باز شدن هوتل‌های عروسی، باشگاه‌ها و حوض‌های آب‌بازی، ندارند.

در همین حال، در شفاخانه‌های کووید نزده نزدیکان بیماران از کمبود آکسیجن شکایت دارند.

زلمی، پایواز یک بیمار می‌گوید: "مریضان زیاد استند آکسیجن کمبود می‌کنند، دستگاه تنها برای ۳۰ نفر آکسیجن می‌رساند."

شیرمحمد، پایواز دیگر نیز می‌گوید: "کسانی‌که پول دارند، آکسیجن می‌خرند، اما کسانی مثل من توان این را ندارند."

پزشکان می‌گویند که جایی برای بیماران تازه نیست، اما به‌گونۀ میان‌گین روزانه تا ۷۰ بیمار به شفاخانۀ در منطقۀ قصبۀ کابل، آورده می‌شوند.

جمشید کوهستانی، سرطبیب شفاخانۀ کووید نزده قصبه می‌گوید: "مردم باید محتاطانه عمل کنند و توصیه‌های صحی را در نظر بگیرند، اما مردم ما بدبختانه بی‌پروایی می‌کنند و حتی ماسک نمی‌پوشند."

کرونا در افغانستان؛ ۸۴ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته جان باخته‌اند

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۳۱ هزار و ۵۸۶ تن افزایش یافت.

Thumbnail

وزارت صحت‌ عامه افغانستان امروز پنج‌شنبه (۱۷ سرطان) از ثبت ۱۲۲۶ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا از میان ۳۸۸۸ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شده‌اند، خبر داده‌است.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۸۴ بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۱۲۴۱ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌ های کابل (۱۷۸)، هرات (۲۳۴)، کندهار (۵۸)، بلخ (۱۷)، ننگرهار (۲۱)، تخار (۴۷)، بغلان (۲۷)، کندز (۴۸)، فاریاب (۱۹)، وردک (۳۶)، پروان (۱۶)، هلمند (۲۸)، بدخشان (۱۴)، پکتیا (۱۸)، بامیان (۲)، غزنی (۶۷)، لوگر (۴۰)، لغمان (۱۶)، کنر (۳۶)، دایکندی (۳۷)، زابل (۵۷)، غور (۴۴)، فراه (۲۵)، خوست (۴۵)، پکتیکا)، سمنگان (۳۵)، نورستان (۶) و جوزجان (۵۵) ثبت شده اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۳۱ هزار و ۵۸۶ تن افزایش یافت.

از این میان، ۵ هزار و ۵۶۱ بیمار جان باخته و ۷۸ هزار و ۵۲۱ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

در همین حال، اطلاعات وزارت صحت نشان می‌دهند که در یک هفتۀ گذشته، نزدیک به ۶۰۰ بیمار کووید نزده جان باخته‌اند و و بیش از ۱۱ هزار تن دیگر، به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که تا زمانی که ویروس کرونا به سیر نزولی نرسد، تصمیمی برای پایان رخصتی مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، باز شدن هوتل‌های عروسی، باشگاه‌ها و حوض‌های آب‌بازی، ندارند.

در همین حال، در شفاخانه‌های کووید نزده نزدیکان بیماران از کمبود آکسیجن شکایت دارند.

زلمی، پایواز یک بیمار می‌گوید: "مریضان زیاد استند آکسیجن کمبود می‌کنند، دستگاه تنها برای ۳۰ نفر آکسیجن می‌رساند."

شیرمحمد، پایواز دیگر نیز می‌گوید: "کسانی‌که پول دارند، آکسیجن می‌خرند، اما کسانی مثل من توان این را ندارند."

پزشکان می‌گویند که جایی برای بیماران تازه نیست، اما به‌گونۀ میان‌گین روزانه تا ۷۰ بیمار به شفاخانۀ در منطقۀ قصبۀ کابل، آورده می‌شوند.

جمشید کوهستانی، سرطبیب شفاخانۀ کووید نزده قصبه می‌گوید: "مردم باید محتاطانه عمل کنند و توصیه‌های صحی را در نظر بگیرند، اما مردم ما بدبختانه بی‌پروایی می‌کنند و حتی ماسک نمی‌پوشند."

هم‌رسانی کنید