Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در سه روز عید

پزشکان در شفاخانه افغان جاپان، یکی از مرکز های درمان بیماران کووید ۱۹ در کابل، امروز (جمعه ۱ اسد) می‌گویند که این شفاخانه در سه روز عید یک بار دیگر گواه افزایش بیماران کووید ۱۹ بوده است.

هر چند در هفته های اخیر شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش یافته بود؛ اما اکنون با تجمع و رفت آمد شهروندان در روز های عید، بار دیگر مبتلایان ویروس کرونا در این شفاخانه افزایش یافته اند و به تازه‌گی سیزده بیمار در بخش عاجل این شفاخانه بستری شده اند.

به گفته پزشکان شفاخانه افغان جاپان، درجریان سه روز عید نزدیک به ۹۰ تن به این شفاخانه برای درمان آورده شده اند و از این میان  یازده تن جان باخته اند و همچنان بسیاری از بیمارانی که در این شفاخانه بستری استند، حالت خوبی ندارند.

شیرین آغا ناصری، یکی از پزشکان در شفاخانه افغان جاپان گفت: "۸۴ مریض مراجع کرده است و در سه روز عید ۱۸ بیمار بستری شده اند و به دیگر بیماران توصیه های خانگی داده شده است."

نزدیکان یکی زن که به تازه‌گی از ولایت ننگرهار به شفاخانه افغان جاپان آورده شده است، می‌گویند که مریض شان به دلیل شرکت در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شده است.

حسن خان، باشنده ننگرهار و فرزند زنی که به کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در شفا خانه افغان جاپان بستر می‌باشد، ابراز داشت: "مردم جدی نمی گیرند. اگر جدی بگیرند، این مشکل پیش نمی‌ آید. والده مه در یک عروسی رفته بود مشکل این است که مردم در خانه هم بی پروایی می کنند."

بیمارانی که به شفاخانه افغان جاپان آورده شده و در آنجا بستری استند، حالت خوبی ندارند.

ماریا ازنزدیکان یکی از بیماران در شفاخانه افغان جاپان اظهار داشت: "به لحاظ خدا بیرون نروید که تماس به دیگرا می کنید و لطفا کرونا را شوخی فکر نکنید."

هر چند وزارت صحت عامه آماری از شمار مبتلایان و مرگ و میر  ویروس کرونا در چند روز گذشته نمی‌دهد؛ اما می‌گوید که اگر مردم در دید و باز  دید های روزهای عید بی پروایی کرده باشند، ویروس کرونا در اوج باقی خواهند ماند.

عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه اظهار کرد: "نظر به وضعیت، تا دو الی سه روز دیگر معلوم خواهد شد که چی شمار افراد مبتلا ثبت شده اند و آیا افزایش پیدا کرده اند یا کاهش."

بر بنیاد آخرین آمار های ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، تا کنون بیش از ۱۴۲ هزار تن در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این میان، ۶ هزار و  ۲۶۶ تن جان باخته اند.

افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در سه روز عید

وزارت صحت عامه می‌گوید که بی پروایی مردم در روز های عید ممکن میزان ابتلا به ویروس کرونا را در اوج آن نگه دارد.

Thumbnail

پزشکان در شفاخانه افغان جاپان، یکی از مرکز های درمان بیماران کووید ۱۹ در کابل، امروز (جمعه ۱ اسد) می‌گویند که این شفاخانه در سه روز عید یک بار دیگر گواه افزایش بیماران کووید ۱۹ بوده است.

هر چند در هفته های اخیر شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش یافته بود؛ اما اکنون با تجمع و رفت آمد شهروندان در روز های عید، بار دیگر مبتلایان ویروس کرونا در این شفاخانه افزایش یافته اند و به تازه‌گی سیزده بیمار در بخش عاجل این شفاخانه بستری شده اند.

به گفته پزشکان شفاخانه افغان جاپان، درجریان سه روز عید نزدیک به ۹۰ تن به این شفاخانه برای درمان آورده شده اند و از این میان  یازده تن جان باخته اند و همچنان بسیاری از بیمارانی که در این شفاخانه بستری استند، حالت خوبی ندارند.

شیرین آغا ناصری، یکی از پزشکان در شفاخانه افغان جاپان گفت: "۸۴ مریض مراجع کرده است و در سه روز عید ۱۸ بیمار بستری شده اند و به دیگر بیماران توصیه های خانگی داده شده است."

نزدیکان یکی زن که به تازه‌گی از ولایت ننگرهار به شفاخانه افغان جاپان آورده شده است، می‌گویند که مریض شان به دلیل شرکت در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شده است.

حسن خان، باشنده ننگرهار و فرزند زنی که به کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در شفا خانه افغان جاپان بستر می‌باشد، ابراز داشت: "مردم جدی نمی گیرند. اگر جدی بگیرند، این مشکل پیش نمی‌ آید. والده مه در یک عروسی رفته بود مشکل این است که مردم در خانه هم بی پروایی می کنند."

بیمارانی که به شفاخانه افغان جاپان آورده شده و در آنجا بستری استند، حالت خوبی ندارند.

ماریا ازنزدیکان یکی از بیماران در شفاخانه افغان جاپان اظهار داشت: "به لحاظ خدا بیرون نروید که تماس به دیگرا می کنید و لطفا کرونا را شوخی فکر نکنید."

هر چند وزارت صحت عامه آماری از شمار مبتلایان و مرگ و میر  ویروس کرونا در چند روز گذشته نمی‌دهد؛ اما می‌گوید که اگر مردم در دید و باز  دید های روزهای عید بی پروایی کرده باشند، ویروس کرونا در اوج باقی خواهند ماند.

عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه اظهار کرد: "نظر به وضعیت، تا دو الی سه روز دیگر معلوم خواهد شد که چی شمار افراد مبتلا ثبت شده اند و آیا افزایش پیدا کرده اند یا کاهش."

بر بنیاد آخرین آمار های ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، تا کنون بیش از ۱۴۲ هزار تن در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این میان، ۶ هزار و  ۲۶۶ تن جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید