Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۳۵ بیمار کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

وزارت صحت‌ عامه افغانستان امروز دوشنبه (۴ اسد) از ثبت ۷۰۸ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا از میان ۲ هزار ۵۸۸ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شده‌اند، خبر داده‌است.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۳۵ بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۵۹۴ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۴۵ هزار و هشت تن و شمار جان باخته‌گان این ویروس به ۶ هزار و ۵۱۵ تن افزایش یافت.

مقام های وزارت صحت گفته اند که بی پروایی های مردم در برابر ویروس کرونا در روز های عید رویداد های مثبت این ویروس را بیشتر ساخته است.

بر اساس آمار های دانشگاه جانز هاپکینز، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از ۱۹۴ میلیون و ۲۴۱ هزار تن، رسیده‌ و بیش از ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار تن دیگر در سراسر جهان از اثر ابتلا به این ویروس جان باخته‌اند.

جان باختن ۳۵ بیمار کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار تن دیگر در سراسر جهان از اثر ویروس کرونا جان باخته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌ عامه افغانستان امروز دوشنبه (۴ اسد) از ثبت ۷۰۸ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا از میان ۲ هزار ۵۸۸ نمونه که در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش شده‌اند، خبر داده‌است.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۳۵ بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۵۹۴ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۴۵ هزار و هشت تن و شمار جان باخته‌گان این ویروس به ۶ هزار و ۵۱۵ تن افزایش یافت.

مقام های وزارت صحت گفته اند که بی پروایی های مردم در برابر ویروس کرونا در روز های عید رویداد های مثبت این ویروس را بیشتر ساخته است.

بر اساس آمار های دانشگاه جانز هاپکینز، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از ۱۹۴ میلیون و ۲۴۱ هزار تن، رسیده‌ و بیش از ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار تن دیگر در سراسر جهان از اثر ابتلا به این ویروس جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید