Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صحت:روزانه حدود ۵۰ هزار شهروند کشور واکسین کرونا می‌گیرند

وزارت صحت عامه افغانستان امروز سه‌شنبه (۵ اسد) می گوید که روزانه در سراسر کشور نزدیک به پنجاه هزار تن واکسین کووید ۱۹ را دریافت می کنند.

به گفته این وزارت،  بیش از ۱۲۰۰  مرکز تطبیق واکسین کووید نزده در سراسر کشور وجود دارد که از این جمله ۴۰ مرکز آن در بخش های گونه گون شهر کابل فعال استند.

شهروندان برای دریافت واکسین کرونا، ساعت ها در مرکز های مشخص تطبیق این واکسین انتظار می‌کشند.

شفاخانه جمهوریت یکی از مرکزهای تطبیق واکسین کووید نزده در پایتخت گواه ازدحام شهروندان برای گرفتن واکسین کووید نزده است

مسوولان این مرکز می گویند که روزانه نزدیک به ۵۰۰ تن دراین جا واکسین می شوند .

الیاس، یکی از دانشجویان در کشور گفت: " ما روز گذشته در یک برنامه آنلاین با  مسوولان دانشگاه ننگرهار بودیم به ما گفته شد که هر دانشجو مجبور است که باید واکسین کووید ۱۹  را بگیرد و مجبور استم واکسین بگیرم بخاطری که دنشگاه مه شروع می شود."

در ظهار معلوم می‌شود که شمار بیشتر درخواست کننده‌گان واکسین در کشور، دانشجویان استند.

کماالدین که یک دانشجو است، می گوید که برای مصونیت خود و آغاز دوباره درس های دانشگاه، آماده است تا واکسین که بگیرد.

" به عنوان یک جوان و دانشجو مردم را تشویق می کنم بیایند واکسین بگیرند به ویژه دانشجویان بخاطری که یگانه قشر که با همه گیری کرونا بیشتر صدمه دیده اند دانشجویان بوده اند. "

عبدالناصر، یکی دیگر از دانشجویان در کشور ابراز داشت:

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که تا کنون بیش از ۱.۳ میلیون تن در سراسر کشور واکسین گرفته اند.

دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره اظهار داشت: " تا هشت هفته آینده ما باید سه میلیون دوز .واکسین جانسون و جانسون را که داریم تطبیق شود  تا یک معافیت  نسبی را به وجود بیاوریم وجلو گیری بکنیم از افزایش مرگ و میر و شماری مبتلایان در موج های بعدی کرونا "

وزارت صحت عامه می گوید که تلاش ها برای تطبیق واکسین کووید ۱۹ برای شهروندان کشور جریان دارند.

وزارت صحت:روزانه حدود ۵۰ هزار شهروند کشور واکسین کرونا می‌گیرند

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که تا کنون بیش از ۱.۳ میلیون تن در سراسر کشور واکسین گرفته اند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه افغانستان امروز سه‌شنبه (۵ اسد) می گوید که روزانه در سراسر کشور نزدیک به پنجاه هزار تن واکسین کووید ۱۹ را دریافت می کنند.

به گفته این وزارت،  بیش از ۱۲۰۰  مرکز تطبیق واکسین کووید نزده در سراسر کشور وجود دارد که از این جمله ۴۰ مرکز آن در بخش های گونه گون شهر کابل فعال استند.

شهروندان برای دریافت واکسین کرونا، ساعت ها در مرکز های مشخص تطبیق این واکسین انتظار می‌کشند.

شفاخانه جمهوریت یکی از مرکزهای تطبیق واکسین کووید نزده در پایتخت گواه ازدحام شهروندان برای گرفتن واکسین کووید نزده است

مسوولان این مرکز می گویند که روزانه نزدیک به ۵۰۰ تن دراین جا واکسین می شوند .

الیاس، یکی از دانشجویان در کشور گفت: " ما روز گذشته در یک برنامه آنلاین با  مسوولان دانشگاه ننگرهار بودیم به ما گفته شد که هر دانشجو مجبور است که باید واکسین کووید ۱۹  را بگیرد و مجبور استم واکسین بگیرم بخاطری که دنشگاه مه شروع می شود."

در ظهار معلوم می‌شود که شمار بیشتر درخواست کننده‌گان واکسین در کشور، دانشجویان استند.

کماالدین که یک دانشجو است، می گوید که برای مصونیت خود و آغاز دوباره درس های دانشگاه، آماده است تا واکسین که بگیرد.

" به عنوان یک جوان و دانشجو مردم را تشویق می کنم بیایند واکسین بگیرند به ویژه دانشجویان بخاطری که یگانه قشر که با همه گیری کرونا بیشتر صدمه دیده اند دانشجویان بوده اند. "

عبدالناصر، یکی دیگر از دانشجویان در کشور ابراز داشت:

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که تا کنون بیش از ۱.۳ میلیون تن در سراسر کشور واکسین گرفته اند.

دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره اظهار داشت: " تا هشت هفته آینده ما باید سه میلیون دوز .واکسین جانسون و جانسون را که داریم تطبیق شود  تا یک معافیت  نسبی را به وجود بیاوریم وجلو گیری بکنیم از افزایش مرگ و میر و شماری مبتلایان در موج های بعدی کرونا "

وزارت صحت عامه می گوید که تلاش ها برای تطبیق واکسین کووید ۱۹ برای شهروندان کشور جریان دارند.

هم‌رسانی کنید