تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ ۲۸بیمار در شبانه‌روز گذشته جان باختند

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در شبانه‌روز گذشته ۲۸بیمار مبتلا به کووید نزده در کشور جان باخته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۳۱۹ تن به این بیماری گرفتار شده‌اند و ۵۵۹ تن دیگر صحت‌ شان را باز یافته‌اند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا در کشور در حال کاهش است؛ اما وزارت صحت هشدار می‌دهد که اگر مردم توصیه‌های بهداشتی را رعایت نکنند شیوع ویروس دوباره افزایش می‌یابد.

با ثبت آمارهای تازه، شمار مجموعی بیماران مبتلا به کووید نزده به ۱۴۷هزار و ۴۷۳ تن رسید که از این میان ۶۷۳۶ تن از بیماران جان باخته و ۹۸هزار و ۷۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

همزمان با کاهش رویداد ویروس کرونا، مکتب‌ها بازگشایی شده‌اند و قرار است دانشگاه‌ها نیز به‌گونۀ تدریجی و پس از تطبیق واکسن بر دانش‌جویان باز شوند.

کرونا در افغانستان؛ ۲۸بیمار در شبانه‌روز گذشته جان باختند

با ثبت آمارهای تازه، شمار مجموعی بیماران مبتلا به کووید نزده به ۱۴۷هزار و ۴۷۳ تن رسید که از این میان ۶۷۳۶ تن از بیماران جان باخته و ۹۸هزار و ۷۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در شبانه‌روز گذشته ۲۸بیمار مبتلا به کووید نزده در کشور جان باخته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۳۱۹ تن به این بیماری گرفتار شده‌اند و ۵۵۹ تن دیگر صحت‌ شان را باز یافته‌اند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا در کشور در حال کاهش است؛ اما وزارت صحت هشدار می‌دهد که اگر مردم توصیه‌های بهداشتی را رعایت نکنند شیوع ویروس دوباره افزایش می‌یابد.

با ثبت آمارهای تازه، شمار مجموعی بیماران مبتلا به کووید نزده به ۱۴۷هزار و ۴۷۳ تن رسید که از این میان ۶۷۳۶ تن از بیماران جان باخته و ۹۸هزار و ۷۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

همزمان با کاهش رویداد ویروس کرونا، مکتب‌ها بازگشایی شده‌اند و قرار است دانشگاه‌ها نیز به‌گونۀ تدریجی و پس از تطبیق واکسن بر دانش‌جویان باز شوند.

هم‌رسانی کنید