تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متوقف ماندن موترهای حامل مواد بهداشتی در گمرکات

اتحادیه دارو فروشان کشور می‌گوید که بیش از پنجاه موتر حامل دارو اکنون در گمرک‌های کشور به علت‌های ناروشن متوقف شده اند.

این اتحادیه هُشدار می‌دهد که اگر این دواها هر چه زودتر وارد کشور نشود، تا کمتر از یک ماه دیگر بخش بهداشت با کمبود دارو روبه‌ رو خواهد شد.

عزیزالله شفیق، رییس دارالانشا اتحادیه دارو فروشان، می‌گوید: «شرکت‌های دارو روز به روز با کمبود دواها روبرو می‌شوند و دواهای مهم خلاص شده، اگر این اوضاع ادامه یابد افغانستان با بحران جدی دوا روبرو می‌شود.»

این ‌در حالیست که بیشترین مقدار دارو از کشورهای بیرونی وارد افغانستان می‌شود.

شکرالله، باشنده ولایت کابل، می‌گوید که وی بیش از سه روز برای دریافت دارو به دواخانه‌های گونه گون کابل مراجعه کرده است، اما تا اکنون موفق به دریافت آن نشده  است.

وی گفت: «این نسخه را پزشک داده، اما سه روز می‌شود که تمام دوا خانه‌ها را دنبال کردم، ولی تا حالا پیدا نکردم. بسیار مادرم در مشکلات است هیچ دواهای مهم وجود ندارد.»

در همین ‌حال، مسوولان شرکت‌های تولید کننده دارو می‌افزایند که بیشتر شرکت‌های تولیدی دارو به علت وارد نشدن مواد خام  از بیرون از کشور بسته خواهند شد.

عبدالکریم  خوستی، رییس نظارت از شرکت‌های تولید دارو، می‌گوید: «پروازها بسته است و در گمرک‌ها هم بیشتر موترهای دارو متوقف اند و اکنون بیشتر شرکت‌ها مواد خام تولید دارو را ندارند و کارشان متوقف است.»

از سویی هم، دارو فروشان نیز از کمبود دارو نگران اند و می‌گویند که این کار بر کاروبار آنان تاثیر منفی گذاشته است.

عبدالله، دارو فروش، گفت: «بلند رفتن نرخ دالر و بسته بودن راه‌های زمینی و بند بودن پرواز‌ها سبب شده که ما با کمبود دارو رو به رو شویم.»

پیش از این سازمان جهانی بهداشت گفته بود که  به علت بسته بودن پروازها به افغانستان، شفاخانه‌های دولتی کشور با کمبود جدی دارو و مواد بهداشتی رو به‌ رو شده است.

متوقف ماندن موترهای حامل مواد بهداشتی در گمرکات

این اتحادیه هُشدار می‌دهد که اگر این دواها هر چه زودتر وارد کشور نشود، تا کمتر از یک ماه دیگر بخش بهداشت با کمبود دارو روبه‌ رو خواهد شد.

Thumbnail

اتحادیه دارو فروشان کشور می‌گوید که بیش از پنجاه موتر حامل دارو اکنون در گمرک‌های کشور به علت‌های ناروشن متوقف شده اند.

این اتحادیه هُشدار می‌دهد که اگر این دواها هر چه زودتر وارد کشور نشود، تا کمتر از یک ماه دیگر بخش بهداشت با کمبود دارو روبه‌ رو خواهد شد.

عزیزالله شفیق، رییس دارالانشا اتحادیه دارو فروشان، می‌گوید: «شرکت‌های دارو روز به روز با کمبود دواها روبرو می‌شوند و دواهای مهم خلاص شده، اگر این اوضاع ادامه یابد افغانستان با بحران جدی دوا روبرو می‌شود.»

این ‌در حالیست که بیشترین مقدار دارو از کشورهای بیرونی وارد افغانستان می‌شود.

شکرالله، باشنده ولایت کابل، می‌گوید که وی بیش از سه روز برای دریافت دارو به دواخانه‌های گونه گون کابل مراجعه کرده است، اما تا اکنون موفق به دریافت آن نشده  است.

وی گفت: «این نسخه را پزشک داده، اما سه روز می‌شود که تمام دوا خانه‌ها را دنبال کردم، ولی تا حالا پیدا نکردم. بسیار مادرم در مشکلات است هیچ دواهای مهم وجود ندارد.»

در همین ‌حال، مسوولان شرکت‌های تولید کننده دارو می‌افزایند که بیشتر شرکت‌های تولیدی دارو به علت وارد نشدن مواد خام  از بیرون از کشور بسته خواهند شد.

عبدالکریم  خوستی، رییس نظارت از شرکت‌های تولید دارو، می‌گوید: «پروازها بسته است و در گمرک‌ها هم بیشتر موترهای دارو متوقف اند و اکنون بیشتر شرکت‌ها مواد خام تولید دارو را ندارند و کارشان متوقف است.»

از سویی هم، دارو فروشان نیز از کمبود دارو نگران اند و می‌گویند که این کار بر کاروبار آنان تاثیر منفی گذاشته است.

عبدالله، دارو فروش، گفت: «بلند رفتن نرخ دالر و بسته بودن راه‌های زمینی و بند بودن پرواز‌ها سبب شده که ما با کمبود دارو رو به رو شویم.»

پیش از این سازمان جهانی بهداشت گفته بود که  به علت بسته بودن پروازها به افغانستان، شفاخانه‌های دولتی کشور با کمبود جدی دارو و مواد بهداشتی رو به‌ رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره