Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته شدن مراکز تداوی کووید ۱۹ در پی قطع کمک‌های جهانی

وزارت صحت روز چهارشنبه از مسدود شدن سی و چهار بیمارستان و مراکز کووید ۱۹ به علت قطع کمک‌های بانک جهانی در کشور خبر داده است. 

عبد الباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه می‌گوید که هرچند بانک جهانی و اتحادیه اروپا تعهد کرده بود که تا سال ۲۰۲۴ از سکتور صحت در افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما اکنون تمامی کمک‌های این نهادهای جهانی به وزارت صحت کشور قطع شده اند. 

مراکز تداوی بیماران کووید ۱۹ با نبود امکانات بهداشتی روبرو بودند و درتنیجه مسدود شده اند.

عبدالباری عمر گفت: «بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بعضی کمک کننده‌ها که در بخش صحت با افغانستان تعهد داشتند، به تعهد شان باقی نماندند و کمک‌های را متوقف ساختند، تمویل پروژه کرونا را هم را بانک جهانی تا ۲۰۲۴ به عهده گرفته بود.»

این در حالی‌ست که کارکنان بیمارستان افغان-جاپان چند روز قبل اعلام کردند که اگر حقوق ماهانه شان پرداخت نشود، وظایف شان را ترک خواهند کرد.

بیمارستان افغان-جاپان در کابل یگانه مرکز درمان بیماران کووید ۱۹در کشور است که کارمندان آن، دست به اعتصاب کاری زده بودند.

کمبود دوا و امکانات پزشکی از چالش‌های جدی این مرکز است.

بلال، کارمند بیمارستان افغان-جاپان گفت: «داروهای که برای تداوی کرونا مفید شناخته شده، در بیمارستان به صفر رسیده است. »

زلمی رشتین، ریس بیمارستان افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «قبل از این، مریض‌های ولایت‌ها در مرکزهای صحی ولایت‌ها مراجعه می‌کردند، اما حالا به افغان-جاپان می‌یایند. وقتی این‌جا هم امکانات نباشد، فاجعه رخ خواهد داد.»

با این حال، شهروندان از بسته شدن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در کشور نگران اند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان می‌خواهند که به کمک‌های شان ادامه دهند.

فاطمه، شهروند، گفت: «این قابل نگرانی است، ناامیدی‌ها بیشتر شده، اگر این مرکزها بسته شوند، مردم چی باید کنند.»

چندی پیش، شماری از سازمان‌های جهانی به شمول سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اند که سکتور صحت افغانستان در حال فروپاشی است.

بسته شدن مراکز تداوی کووید ۱۹ در پی قطع کمک‌های جهانی

با این حال، شهروندان از بسته شدن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در کشور نگران اند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان می‌خواهند که به کمک‌های شان ادامه دهند.

Thumbnail

وزارت صحت روز چهارشنبه از مسدود شدن سی و چهار بیمارستان و مراکز کووید ۱۹ به علت قطع کمک‌های بانک جهانی در کشور خبر داده است. 

عبد الباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه می‌گوید که هرچند بانک جهانی و اتحادیه اروپا تعهد کرده بود که تا سال ۲۰۲۴ از سکتور صحت در افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما اکنون تمامی کمک‌های این نهادهای جهانی به وزارت صحت کشور قطع شده اند. 

مراکز تداوی بیماران کووید ۱۹ با نبود امکانات بهداشتی روبرو بودند و درتنیجه مسدود شده اند.

عبدالباری عمر گفت: «بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بعضی کمک کننده‌ها که در بخش صحت با افغانستان تعهد داشتند، به تعهد شان باقی نماندند و کمک‌های را متوقف ساختند، تمویل پروژه کرونا را هم را بانک جهانی تا ۲۰۲۴ به عهده گرفته بود.»

این در حالی‌ست که کارکنان بیمارستان افغان-جاپان چند روز قبل اعلام کردند که اگر حقوق ماهانه شان پرداخت نشود، وظایف شان را ترک خواهند کرد.

بیمارستان افغان-جاپان در کابل یگانه مرکز درمان بیماران کووید ۱۹در کشور است که کارمندان آن، دست به اعتصاب کاری زده بودند.

کمبود دوا و امکانات پزشکی از چالش‌های جدی این مرکز است.

بلال، کارمند بیمارستان افغان-جاپان گفت: «داروهای که برای تداوی کرونا مفید شناخته شده، در بیمارستان به صفر رسیده است. »

زلمی رشتین، ریس بیمارستان افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «قبل از این، مریض‌های ولایت‌ها در مرکزهای صحی ولایت‌ها مراجعه می‌کردند، اما حالا به افغان-جاپان می‌یایند. وقتی این‌جا هم امکانات نباشد، فاجعه رخ خواهد داد.»

با این حال، شهروندان از بسته شدن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در کشور نگران اند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان می‌خواهند که به کمک‌های شان ادامه دهند.

فاطمه، شهروند، گفت: «این قابل نگرانی است، ناامیدی‌ها بیشتر شده، اگر این مرکزها بسته شوند، مردم چی باید کنند.»

چندی پیش، شماری از سازمان‌های جهانی به شمول سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اند که سکتور صحت افغانستان در حال فروپاشی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره