Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: آلوده‌گی هوا عامل ۲۶ درصد مرگ و میر در کشور است

نخستین برنامه همکاری‌های اتحادیه اروپا با ریاست شهرداری کابل برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده‌گی هوا در کابل برگزار شد.

این برنامه در حالی برگزار می‌شود که کسی در راس اداره محیط زیست کشور قرار ندارد.

رییس صحت محیطی و محیط زیست کابل می‌گوید که در هر صد هزار نفر، ۴۰۶ آن به اثر آلوده‌گی هوا جان‌های خود را از دست می‌دهند.

حسن غلامی، رییس صحت محیطی و محیط زیست کابل می‌افزاید که بیست و شش درصد مرگ و میر ناشی از آلوده‌گی هوا در کشور بوده که با فرار رسیدن فصل سرما جان شهروندان را تهدید می کند.

به گفته او، از میان ۲۵۰۰ بلند منزل در کابل، تنها ۲۸۹ بلند منزل فلتر نصب کرده اند که این رقم در مقایسه به آلوده‌گی شهر کابل اقدام اندک است.

وی گفت: «۲۶ درصد مرگ و میر در افغانستان از اثر آلوده‌گی هوا است.»

از سویی هم، مسوولان در شهرداری کابل از مردم می‌خواهند تا در حفظ محیط شان سهیم باشند.

احمد الله مومند، معین شهرداری کابل: «حفاظت محیط یکی از وجایب کلتوری و دینی یک انسان است.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگویی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست اداره محیط زیست را به زودی معرفی خواهد کرد.

او گفت: «تا حال اداره محیط زیست سرپرست ندارد. و فعالیت زیاد ندارد. با مشکلات چار هستیم. اما انشالله گام‌های جدی گرفته شود که این اداره فعال شود.»

مسوولان: آلوده‌گی هوا عامل ۲۶ درصد مرگ و میر در کشور است

رییس صحت محیطی و محیط زیست کابل می‌گوید که در هر صد هزار نفر، ۴۰۶ آن به اثر آلوده‌گی هوا جان‌های خود را از دست می‌دهند.

Thumbnail

نخستین برنامه همکاری‌های اتحادیه اروپا با ریاست شهرداری کابل برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده‌گی هوا در کابل برگزار شد.

این برنامه در حالی برگزار می‌شود که کسی در راس اداره محیط زیست کشور قرار ندارد.

رییس صحت محیطی و محیط زیست کابل می‌گوید که در هر صد هزار نفر، ۴۰۶ آن به اثر آلوده‌گی هوا جان‌های خود را از دست می‌دهند.

حسن غلامی، رییس صحت محیطی و محیط زیست کابل می‌افزاید که بیست و شش درصد مرگ و میر ناشی از آلوده‌گی هوا در کشور بوده که با فرار رسیدن فصل سرما جان شهروندان را تهدید می کند.

به گفته او، از میان ۲۵۰۰ بلند منزل در کابل، تنها ۲۸۹ بلند منزل فلتر نصب کرده اند که این رقم در مقایسه به آلوده‌گی شهر کابل اقدام اندک است.

وی گفت: «۲۶ درصد مرگ و میر در افغانستان از اثر آلوده‌گی هوا است.»

از سویی هم، مسوولان در شهرداری کابل از مردم می‌خواهند تا در حفظ محیط شان سهیم باشند.

احمد الله مومند، معین شهرداری کابل: «حفاظت محیط یکی از وجایب کلتوری و دینی یک انسان است.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگویی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست اداره محیط زیست را به زودی معرفی خواهد کرد.

او گفت: «تا حال اداره محیط زیست سرپرست ندارد. و فعالیت زیاد ندارد. با مشکلات چار هستیم. اما انشالله گام‌های جدی گرفته شود که این اداره فعال شود.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره