Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پزشکان: مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش یافته است

مسوولان بیمارستان‌های دولتی می‌گویند که مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه در یک ماه پسین رو به افزایش بوده است.

مسوولات بیمارستان صحت طفل می‌گویند که مراجعه کودکان سوء تغذیه به این بیمارستان تا پنجاه درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علت افزایش در مرگ‌ و میر کودکان، براساس گفته‌های پزشکان، کمبود امکانات بهداشتی بوده که اکثر بیمارستان‌های دولتی به این مشکل دچار اند.

فرید احمد اندیشمند، پزشک بخش داخله در بیمارستان صحت طفل گفت: «در این اواخر مراجعه بیماران خیلی زیاد شده و به هر اندازه که شمار بیماران زیاد شود، به همان اندازه از کیفیت کار ما کاسته می‌شود و به همین دلیل مرگ و میر کودکان نیز در شفاخانه‌ها افزایش یافته اند. اگر این گونه ادامه یابد، ما با کمبود تجهیزات مواجعه می‌شویم.»

این مسوولان علاوه کرده اند که با آغاز فصل زمستان و سردی هوا، آمار کودکان بیمار نیز افزایش می‌یابد.

محمد لطیف باهر، سرطبیب بیمارستان صحت طفل از کاهش کمک‌های جهانی در بخش مراقبت‌های عاجل ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که با سرد شدن هوا روزانه تا یک هزار کودک بیمار به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

آقای باهر به طلوع‌نیوز گفت: «نسبت به یک هفته پیش، شمار مراجعه بیماران ما خیلی زیاد شده و ما با کمبود جدی گنجایش بیماران مواجعه هستیم. از همین‌رو، فقط همان بیماران عاجل را در بستر می‌گیریم و دیگران را رخصت می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه ۷۵ هزار کودک در افغانستان تنها در نتیجه بیماری سوء تغذیه جان‌های شان را از دست می‌دهند؛ موردی که پزشکان علت آن را نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی در بیمارستان‌های دولتی عنوان می‌کنند.

زبیده که کودک سه ساله‌اش را به این بیمارستان آورده، به گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گوید که کودک وی به علت ناداری به بیماری سوء تغذیه مبتلا شده است. خانم زبیده همچنان می‌گوید که با سقوط حکومت پیشین، شوهراش بیکارشده و اکنون نمی‌توانند غذای کافی برای کودکان شان آماده کنند.

وی در این باره می‌گوید: «نُه روز می‌شود که بستر است در این شفاخانه و وضعیت اقتصادی ما خوب نیست که این کودکانم درست تغذیه می‌شدند. حالا می‌ترسم که کودکان دیگرم که خورد استند به این بیماری مبتلا نشوند.»

در این میان، مادرانی هم استند که به علت تغذیه نشدن درست در هنگام بارداری، نوزادان داشن با مشکل سوء تغذیه تولد می‌شوند.

سلیمه، یک تن از بیمارداران می‌گوید: «این کودک‌ام قبل از تولد به سوء تغذیه مبتلا شده چون که من غذای مناسب برای خوردن نداشتم و نتوانستم درست تغذیه شوم. از همین‌رو حالا مجبورم که به هرشفاخانه برای درمانش بروم.»

نتیاج یک نظرسنجی برنامه جهانی غذای سازمان ملل که چندی پیش در در تمامی ولایت‌های افغانستان انجام شد، نشان می‌دهد که نود و سه درصد خانواده‌ها در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند.

پزشکان: مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش یافته است

به گفته پزشکان، علت افزایش در مرگ‌ و میر کودکان، کمبود امکانات بهداشتی بوده که اکثر بیمارستان‌های دولتی با آن روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بیمارستان‌های دولتی می‌گویند که مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه در یک ماه پسین رو به افزایش بوده است.

مسوولات بیمارستان صحت طفل می‌گویند که مراجعه کودکان سوء تغذیه به این بیمارستان تا پنجاه درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علت افزایش در مرگ‌ و میر کودکان، براساس گفته‌های پزشکان، کمبود امکانات بهداشتی بوده که اکثر بیمارستان‌های دولتی به این مشکل دچار اند.

فرید احمد اندیشمند، پزشک بخش داخله در بیمارستان صحت طفل گفت: «در این اواخر مراجعه بیماران خیلی زیاد شده و به هر اندازه که شمار بیماران زیاد شود، به همان اندازه از کیفیت کار ما کاسته می‌شود و به همین دلیل مرگ و میر کودکان نیز در شفاخانه‌ها افزایش یافته اند. اگر این گونه ادامه یابد، ما با کمبود تجهیزات مواجعه می‌شویم.»

این مسوولان علاوه کرده اند که با آغاز فصل زمستان و سردی هوا، آمار کودکان بیمار نیز افزایش می‌یابد.

محمد لطیف باهر، سرطبیب بیمارستان صحت طفل از کاهش کمک‌های جهانی در بخش مراقبت‌های عاجل ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که با سرد شدن هوا روزانه تا یک هزار کودک بیمار به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

آقای باهر به طلوع‌نیوز گفت: «نسبت به یک هفته پیش، شمار مراجعه بیماران ما خیلی زیاد شده و ما با کمبود جدی گنجایش بیماران مواجعه هستیم. از همین‌رو، فقط همان بیماران عاجل را در بستر می‌گیریم و دیگران را رخصت می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه ۷۵ هزار کودک در افغانستان تنها در نتیجه بیماری سوء تغذیه جان‌های شان را از دست می‌دهند؛ موردی که پزشکان علت آن را نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی در بیمارستان‌های دولتی عنوان می‌کنند.

زبیده که کودک سه ساله‌اش را به این بیمارستان آورده، به گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گوید که کودک وی به علت ناداری به بیماری سوء تغذیه مبتلا شده است. خانم زبیده همچنان می‌گوید که با سقوط حکومت پیشین، شوهراش بیکارشده و اکنون نمی‌توانند غذای کافی برای کودکان شان آماده کنند.

وی در این باره می‌گوید: «نُه روز می‌شود که بستر است در این شفاخانه و وضعیت اقتصادی ما خوب نیست که این کودکانم درست تغذیه می‌شدند. حالا می‌ترسم که کودکان دیگرم که خورد استند به این بیماری مبتلا نشوند.»

در این میان، مادرانی هم استند که به علت تغذیه نشدن درست در هنگام بارداری، نوزادان داشن با مشکل سوء تغذیه تولد می‌شوند.

سلیمه، یک تن از بیمارداران می‌گوید: «این کودک‌ام قبل از تولد به سوء تغذیه مبتلا شده چون که من غذای مناسب برای خوردن نداشتم و نتوانستم درست تغذیه شوم. از همین‌رو حالا مجبورم که به هرشفاخانه برای درمانش بروم.»

نتیاج یک نظرسنجی برنامه جهانی غذای سازمان ملل که چندی پیش در در تمامی ولایت‌های افغانستان انجام شد، نشان می‌دهد که نود و سه درصد خانواده‌ها در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره