Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا در افریقای جنوبی

دانشمندان در افریقای جنوبی گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا را کشف کرده اند. مسوولان بهداشتی این کشور شیوع نوع جدیدی ویروس کرونا را نگرانی بزرگ خوانده است. 

این ویروس که به تازه‌گی توسط سازمان بهداشت جهانی کشف شده است، «Omicron» اومیکرون نام دارد.  

ویلم هنکوم، مدیر تحقیقات بهداشت افریقای جنوبی گفت: «به نظر می‌رسد بیش از ۵۰ جهش در مقایسه با ویروس اصلی وجود داشته باشد و بیش از ۳۰ مورد از این جهش‌ها در ناحیه‌ای از ویروس است که ما نگران آن هستیم. این ناحیه‌ای است که با سلول‌های انسانی تعامل دارد و باعث عفونت می‌شود.»

پس از اعلام گونه جدید ویروس کرونا به روز پنجشنبه از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی افریقای جنوبی حالت آماده باش را به خود اختیار کرده اند.

از سویی هم، اطلاعات کمی در مورد گونه جدید ویروس کرونا با کد B.1.1.529 وجود دارد که دانشمندان افریقای جنوبی را غافلگیر کرده است.

این در حالیست که به گفته مسوولان گونه جدید به سرعت در حال گسترش است.

از سویی هم، گونه جدید ویروس کرونا شمار زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه فناوری تشوانه «Tshwane» را نگران ساخته است.

ما فوزیسا منیو، دانشجوی دانشگاه فناوری تشوانه گفت: «من در مورد گونه جدید ویروس بسیار نگران هستم. مطمئن نیستم که این بار از این جان سالم ببریم. این بسیار استرس‌زا است، زیرا اکنون ما دیگر در صنف‌ها شرکت نمی‌کنیم؛ مثل این‌که صنف‌های حضوری داشتیم دیگر شرکت نمی‌کنیم.»

سفر به افریقای جنوبی و بازگشت از آن توسط چندین کشور اتحادیه اروپا ممنوع شده است.

بریتانیا اخیراً  پس از فروکش کردن موج سوم در ماه اکتبر، افریقای جنوبی را از لیست سرخ خود حذف کرده است.

اوناتی هناما، استاد دانشگاه تشوان گفت: «هیچ کشوری وجود ندارد که بخواهد گونه جدیدی داشته باشد. ما کاملا درک می‌کنیم که کشورهای افریقای جنوبی را ممنوع کرده اند. این خبر بدی برای ماست، زیرا فصل جشن است و مردم تکت‌های خود را از قبل گرفته اند که به این‌جا بیایند.»

کشف گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا در افریقای جنوبی

مسوولان بهداشت این کشور می‌گویند که ممکن است گونه جدید ویروس کرونا بیشتر قابل سرایت باشد. 

Thumbnail

دانشمندان در افریقای جنوبی گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا را کشف کرده اند. مسوولان بهداشتی این کشور شیوع نوع جدیدی ویروس کرونا را نگرانی بزرگ خوانده است. 

این ویروس که به تازه‌گی توسط سازمان بهداشت جهانی کشف شده است، «Omicron» اومیکرون نام دارد.  

ویلم هنکوم، مدیر تحقیقات بهداشت افریقای جنوبی گفت: «به نظر می‌رسد بیش از ۵۰ جهش در مقایسه با ویروس اصلی وجود داشته باشد و بیش از ۳۰ مورد از این جهش‌ها در ناحیه‌ای از ویروس است که ما نگران آن هستیم. این ناحیه‌ای است که با سلول‌های انسانی تعامل دارد و باعث عفونت می‌شود.»

پس از اعلام گونه جدید ویروس کرونا به روز پنجشنبه از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی افریقای جنوبی حالت آماده باش را به خود اختیار کرده اند.

از سویی هم، اطلاعات کمی در مورد گونه جدید ویروس کرونا با کد B.1.1.529 وجود دارد که دانشمندان افریقای جنوبی را غافلگیر کرده است.

این در حالیست که به گفته مسوولان گونه جدید به سرعت در حال گسترش است.

از سویی هم، گونه جدید ویروس کرونا شمار زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه فناوری تشوانه «Tshwane» را نگران ساخته است.

ما فوزیسا منیو، دانشجوی دانشگاه فناوری تشوانه گفت: «من در مورد گونه جدید ویروس بسیار نگران هستم. مطمئن نیستم که این بار از این جان سالم ببریم. این بسیار استرس‌زا است، زیرا اکنون ما دیگر در صنف‌ها شرکت نمی‌کنیم؛ مثل این‌که صنف‌های حضوری داشتیم دیگر شرکت نمی‌کنیم.»

سفر به افریقای جنوبی و بازگشت از آن توسط چندین کشور اتحادیه اروپا ممنوع شده است.

بریتانیا اخیراً  پس از فروکش کردن موج سوم در ماه اکتبر، افریقای جنوبی را از لیست سرخ خود حذف کرده است.

اوناتی هناما، استاد دانشگاه تشوان گفت: «هیچ کشوری وجود ندارد که بخواهد گونه جدیدی داشته باشد. ما کاملا درک می‌کنیم که کشورهای افریقای جنوبی را ممنوع کرده اند. این خبر بدی برای ماست، زیرا فصل جشن است و مردم تکت‌های خود را از قبل گرفته اند که به این‌جا بیایند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره