Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هلال احمر: انتقال و درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب متوقف است

مسوولان اداره هلال احمر می‌گویند که روند انتقال و درمان کودکان مبتلا به سواخ قلب به خارج از کشور از چهار ماه به این سو متوقف شده است.

آنان علت توقف این روند را نبود بودجه و نبود همکاری کشور های کمک‌کننده عنوان می‌کنند.

به گفته مسوولان اداره هلال احمر، بیش از ۱۰۰۰ بیمار سوراخ قلب در سال جاری میلادی ثبت شده اند و شمار این بیماران در حال افزایش است.

نور آقا صاحب‌زاده، سخنگوی هلال احمر افغانی گفت: «این بدلیل وضعیت اقتصادی است، جمعیت سره میاشت در گذشته در این بخش خیلی فعال بود، برخی کشور ها به جمعیت سره میاشت کمک می‌کردند اما حالا نمی‌کنند.»

محمد ظاهر، ۱۲ ساله، به بیماری سوراخ قلب مبتلا است. پدر محمد ظاهر می‌گوید با پول قرض او را از ولایت بلخ برای ثبت نام در روند درمان و انتقال به خارج از کشور، به دفتر هلال احمر افغانی به کابل آوره است.

عبدالمحمد، پدر محمد ظاهر به طلوع‌نیوز گفت: «چهل روزه بود که درک کردیم او سوراخ فلب دارد، توان نداشتیم که وی را درمان کنیم.»

از سوی هم، مسوولان اداره هلال احمر می‌افزایند که تنها بیست کودک در چهار ماه گذشته در داخل کشور و ۵۵۷ کودک بیمار سوراخ قلب قبل از سقوط حکومت پیشین درمان شدند.

بر بنیاد آمارها، روزانه هشت الی نُه کودک بیمار سوراخ قلب به اداره هلال احمر مراجعه می‌کنند و از بیست کودک بیمار، یک تن آنان بنابر چالش‌های موجود جان می‌دهند.

پزشکان می‌گویند که سینه و بغل، استفراغ، نفس تنگی و کبودی از نشانه‌های بیماری سوراخ قلب است.

محمد رفیع حمیدی، متخصص جراحی قلب اطفال و کهن سالان گفت: «مریض های که تشخیص داده می‌شوند که به سوراخ قلب مبتلا استند، باید به زودترین فرصت تداوی ویا عملیات شوند.»

بربنیاد آمار های رسمی اداره هلال احمر، شش هزار کودک بیمار دارای سوراخ قلب در انتظار درمان بسر می‌برند، این در حالی‌ست که این اداره از سال ۲۰۰۸ تاکنون، سیزده هزار طفل بیمار را درمان کرده اند.

هلال احمر: انتقال و درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب متوقف است

به گفته مسوولان اداره هلال احمر، بیش از ۱۰۰۰ بیمار سوراخ قلب در سال جاری میلادی ثبت شده اند و شمار این بیماران در حال افزایش است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اداره هلال احمر می‌گویند که روند انتقال و درمان کودکان مبتلا به سواخ قلب به خارج از کشور از چهار ماه به این سو متوقف شده است.

آنان علت توقف این روند را نبود بودجه و نبود همکاری کشور های کمک‌کننده عنوان می‌کنند.

به گفته مسوولان اداره هلال احمر، بیش از ۱۰۰۰ بیمار سوراخ قلب در سال جاری میلادی ثبت شده اند و شمار این بیماران در حال افزایش است.

نور آقا صاحب‌زاده، سخنگوی هلال احمر افغانی گفت: «این بدلیل وضعیت اقتصادی است، جمعیت سره میاشت در گذشته در این بخش خیلی فعال بود، برخی کشور ها به جمعیت سره میاشت کمک می‌کردند اما حالا نمی‌کنند.»

محمد ظاهر، ۱۲ ساله، به بیماری سوراخ قلب مبتلا است. پدر محمد ظاهر می‌گوید با پول قرض او را از ولایت بلخ برای ثبت نام در روند درمان و انتقال به خارج از کشور، به دفتر هلال احمر افغانی به کابل آوره است.

عبدالمحمد، پدر محمد ظاهر به طلوع‌نیوز گفت: «چهل روزه بود که درک کردیم او سوراخ فلب دارد، توان نداشتیم که وی را درمان کنیم.»

از سوی هم، مسوولان اداره هلال احمر می‌افزایند که تنها بیست کودک در چهار ماه گذشته در داخل کشور و ۵۵۷ کودک بیمار سوراخ قلب قبل از سقوط حکومت پیشین درمان شدند.

بر بنیاد آمارها، روزانه هشت الی نُه کودک بیمار سوراخ قلب به اداره هلال احمر مراجعه می‌کنند و از بیست کودک بیمار، یک تن آنان بنابر چالش‌های موجود جان می‌دهند.

پزشکان می‌گویند که سینه و بغل، استفراغ، نفس تنگی و کبودی از نشانه‌های بیماری سوراخ قلب است.

محمد رفیع حمیدی، متخصص جراحی قلب اطفال و کهن سالان گفت: «مریض های که تشخیص داده می‌شوند که به سوراخ قلب مبتلا استند، باید به زودترین فرصت تداوی ویا عملیات شوند.»

بربنیاد آمار های رسمی اداره هلال احمر، شش هزار کودک بیمار دارای سوراخ قلب در انتظار درمان بسر می‌برند، این در حالی‌ست که این اداره از سال ۲۰۰۸ تاکنون، سیزده هزار طفل بیمار را درمان کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره