تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یونیسف از افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان نگران است

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از افزایش کودکان سوء تغذی در افغانستان، گفته است که از هر دو کودک یکی آن به علت نبود غذا و دسترسی ناچیز به آب و خدمات بهداشتی در سال آینده میلادی در افغانستان به سوء تغذیه شدید گرفتار خواهد شد.

بر بنیاد این یافته‌ها، بیش از شصت و شش هزار رویداد سرخکان در میان کودکان در افغانستان امسال ثبت شده است.

عبد القادر موسی، نماینده یونیسف در افغانستان در این باره گفت: «ما در شرایط زمانی بسیار مهم برای کودکان افغان قرار داریم، در اوضاعی که فصل سرما تهدیدها را برای سلامت آنان بیشتر می‌کند. زمان برای از دست دادن نیست، بدون اقدام بی درنگ، ایجاد هماهنگی، بسیج، منابع مالی وارسال پول نقدممکن است شمار زیادی ازکودکان نتوانند تا بهار آینده را ببینند.»

درهمین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که سه اعشاریه دو میلیون کودک در کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند. مقام‌ها در این وزارت همچنان می‌گویند که در تلاش است تا سطح عرضه خدمات بهداشتی را در کشور بالا ببرند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: « وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش است که عرضه خدمات را بالا ببرد تا این آمار دوباره پایین شود و همچنان کمپاین های را راه اندازی کند، کمپاین های در رابطه به اهمیت شیر مادر و فاصله بین ولادت‌ها.»

داکتر محمد صادق، رییس بخش اطفال شفاخانه میرویس در کندهار گفت: «شما، شمار سوء تغدیه ها را می‌بینید، سوء تغذیه حاد در حال افزایش است، علت افزایش، این دو یا سه ماه گذشته نیست، چون مردم کار و بار نداشتند، معاش دریافت نمی‌کنند وغذایی برای خوردن ندارند. بنابر این، بسیاری از کودکان نخست از دیگران به سوء تغذیه گرفتار می‌شوند.»

نهاد های جهانی بهداشت در کنار کودکان، شرایط زنده‌گی را برای مادران در افغانستان نیز نگران کننده گفته اند و از احتمال افزایش در مرگ ومیر مادران و نوزادان در افغانستان هشدار داده اند.

یونیسف از افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان نگران است

بر بنیاد این یافته‌ها، بیش از شصت و شش هزار رویداد سرخکان در میان کودکان در افغانستان امسال ثبت شده است.

Thumbnail

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از افزایش کودکان سوء تغذی در افغانستان، گفته است که از هر دو کودک یکی آن به علت نبود غذا و دسترسی ناچیز به آب و خدمات بهداشتی در سال آینده میلادی در افغانستان به سوء تغذیه شدید گرفتار خواهد شد.

بر بنیاد این یافته‌ها، بیش از شصت و شش هزار رویداد سرخکان در میان کودکان در افغانستان امسال ثبت شده است.

عبد القادر موسی، نماینده یونیسف در افغانستان در این باره گفت: «ما در شرایط زمانی بسیار مهم برای کودکان افغان قرار داریم، در اوضاعی که فصل سرما تهدیدها را برای سلامت آنان بیشتر می‌کند. زمان برای از دست دادن نیست، بدون اقدام بی درنگ، ایجاد هماهنگی، بسیج، منابع مالی وارسال پول نقدممکن است شمار زیادی ازکودکان نتوانند تا بهار آینده را ببینند.»

درهمین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که سه اعشاریه دو میلیون کودک در کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند. مقام‌ها در این وزارت همچنان می‌گویند که در تلاش است تا سطح عرضه خدمات بهداشتی را در کشور بالا ببرند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: « وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش است که عرضه خدمات را بالا ببرد تا این آمار دوباره پایین شود و همچنان کمپاین های را راه اندازی کند، کمپاین های در رابطه به اهمیت شیر مادر و فاصله بین ولادت‌ها.»

داکتر محمد صادق، رییس بخش اطفال شفاخانه میرویس در کندهار گفت: «شما، شمار سوء تغدیه ها را می‌بینید، سوء تغذیه حاد در حال افزایش است، علت افزایش، این دو یا سه ماه گذشته نیست، چون مردم کار و بار نداشتند، معاش دریافت نمی‌کنند وغذایی برای خوردن ندارند. بنابر این، بسیاری از کودکان نخست از دیگران به سوء تغذیه گرفتار می‌شوند.»

نهاد های جهانی بهداشت در کنار کودکان، شرایط زنده‌گی را برای مادران در افغانستان نیز نگران کننده گفته اند و از احتمال افزایش در مرگ ومیر مادران و نوزادان در افغانستان هشدار داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره