Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گسترش گونه تازه کرونا؛ افغانستان کیت های تشخیص اومیکرون را ندارد

با وجود نگرانی ها از گسترش شتابان گونه تازه کرونا «اومیکرون» در جهان، افغانستان تا کنون کیت های تشخیص این ویروس را ندارد و نیز تدابیر چندانی برای پیکار با این ویروس در افغانستان روی دست گرفته نشده است، چنانکه در شفاخانه افغان- جاپان یکی از مرکز های ویژه درمان بیماران کووید-۱۹ تجهیزات درمانی اندکی استند.

زلمی رشتین، رییس بیمارستان افغان-جاپان، گفت:«مشکلات زیاد است، در شفاخانه ما دارو بسیار کم شده است، تجهیزات برای بیماران اندک استند، بالون های آکسیجن رو به خلاصی استند، همچنان کارمندان ما چندین ماه است که تنخواه نگرفته اند.»

اومیکرون گونه جهش یافته ویروس کرونا است که نخست در افریقای جنوبی شناسایی شد و اکنون بسیاری از کشورهای غربی را در نوردیده است. هرچند این ویروس به برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز رسیده است اما افغانستان هنوز کیت های تشخیص آن را ندارد.

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که فراهم سازی کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا یا اومیکرون را از سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «چون اومیکرون با «پی سی آر» های عادی که ما در اختیار داریم قابل تشخیص نیست، برای تشخیص نوع جهش یافته ویروس کرونا نیاز به دستگاه های پیشرفته است که در تماس جدید که ما با سازمان بهداشتی جهان داشتیم، آنها تعهد سپردند که در آخر ماه جنوری این دستگاه ها را در اختیار ما قرار می دهند.»

در همین حال برخی از پزشکان نگران استند که چالش های سیاسی و اقتصادی افغانستان بر روند پیکار با ویروس کرونا در این کشور سایه افگنده است.

آنان هشدار می‌دهند که بی پروایی در جلوگیری از کرونا سبب گرفتار شدن شمار زیادی از شهروندان کشور به این بیماری خواهد شد.

احمد جواد فردین،  متخصص امراض داخله، گفت: «مشکلات سیاسی و اقتصادی موجود در افغانستان سبب شده اند که مسایل مرتبط به کرونا زیر سایه این موضوعات قرار بگیرند و توجه چندانی در بخش کرونا در کشور وجود ندارد و این سبب شده است که اگر ما با موج جدید ویروس کرونا"اومیکرون" رو برو شویم فاجعه رخ خواهد داد.»

درحالی که گونه تازه کرونا «اومیکرون» به بزرگترین نگرانی بهداشتی در بسیاری از کشورها مبدل شده است  اما مردمان افغانستان در فکر یافتن لقمان نان اند تا کرونا.

تاکنون نزدیک به یکصدوشصت هزار رویداد ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده اند و از این میان بیش از هفت هزار و سه صد تن بر اثر کرونا جان باخته اند.

گسترش گونه تازه کرونا؛ افغانستان کیت های تشخیص اومیکرون را ندارد

در همین حال برخی از پزشکان نگران استند که چالش های سیاسی و اقتصادی افغانستان بر روند پیکار با ویروس کرونا در این کشور سایه افگنده است.

Thumbnail

با وجود نگرانی ها از گسترش شتابان گونه تازه کرونا «اومیکرون» در جهان، افغانستان تا کنون کیت های تشخیص این ویروس را ندارد و نیز تدابیر چندانی برای پیکار با این ویروس در افغانستان روی دست گرفته نشده است، چنانکه در شفاخانه افغان- جاپان یکی از مرکز های ویژه درمان بیماران کووید-۱۹ تجهیزات درمانی اندکی استند.

زلمی رشتین، رییس بیمارستان افغان-جاپان، گفت:«مشکلات زیاد است، در شفاخانه ما دارو بسیار کم شده است، تجهیزات برای بیماران اندک استند، بالون های آکسیجن رو به خلاصی استند، همچنان کارمندان ما چندین ماه است که تنخواه نگرفته اند.»

اومیکرون گونه جهش یافته ویروس کرونا است که نخست در افریقای جنوبی شناسایی شد و اکنون بسیاری از کشورهای غربی را در نوردیده است. هرچند این ویروس به برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز رسیده است اما افغانستان هنوز کیت های تشخیص آن را ندارد.

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که فراهم سازی کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا یا اومیکرون را از سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «چون اومیکرون با «پی سی آر» های عادی که ما در اختیار داریم قابل تشخیص نیست، برای تشخیص نوع جهش یافته ویروس کرونا نیاز به دستگاه های پیشرفته است که در تماس جدید که ما با سازمان بهداشتی جهان داشتیم، آنها تعهد سپردند که در آخر ماه جنوری این دستگاه ها را در اختیار ما قرار می دهند.»

در همین حال برخی از پزشکان نگران استند که چالش های سیاسی و اقتصادی افغانستان بر روند پیکار با ویروس کرونا در این کشور سایه افگنده است.

آنان هشدار می‌دهند که بی پروایی در جلوگیری از کرونا سبب گرفتار شدن شمار زیادی از شهروندان کشور به این بیماری خواهد شد.

احمد جواد فردین،  متخصص امراض داخله، گفت: «مشکلات سیاسی و اقتصادی موجود در افغانستان سبب شده اند که مسایل مرتبط به کرونا زیر سایه این موضوعات قرار بگیرند و توجه چندانی در بخش کرونا در کشور وجود ندارد و این سبب شده است که اگر ما با موج جدید ویروس کرونا"اومیکرون" رو برو شویم فاجعه رخ خواهد داد.»

درحالی که گونه تازه کرونا «اومیکرون» به بزرگترین نگرانی بهداشتی در بسیاری از کشورها مبدل شده است  اما مردمان افغانستان در فکر یافتن لقمان نان اند تا کرونا.

تاکنون نزدیک به یکصدوشصت هزار رویداد ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده اند و از این میان بیش از هفت هزار و سه صد تن بر اثر کرونا جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره