Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست وزارت صحت برای از سرگیری کمک‌های جهانی به بخش بهداشت

شماری از مقام های امارت اسلامی در نشستی زیر نام قانون بین المللی بشردوستانه و حفاظت ازخدمات بهداشتی در پرتو احکام دین اسلامی که از سوی نهاد «جینوا کال» برگزار شده است شرکت کردند.

در این نشست وزارت صحت عامه، خواهان از سرگیری کمک‌های جامعه جهانی در بخش بهداشت در کشور است. 

مقام های امارت اسلامی در نشست نهاد «جینوا کال» می‌گویند که جهان نباید مسایل بهداشتی را با مسایل سیاسی افغانستان  پیوند بدهد.

معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه می گوید که هشتاد درصد سکتور بهداشت افغانستان وابسته به کمک های جهانی است. 

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه گفت:«چرا یک اجتماع، یک طبقه مظلوم که مریضان استند و چرا یک طبقه غیرسیاسی که پزشکان و نرس‌ها استند در آجندای سیاسی داخل باشند.»

در همین حال مسوولان وزارت دفاع از تامین امنیت کارمندان بهداشتی در کشور اطمینان می‌دهند. 

لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع گفت:«مجاهدین از مرکز های بهداشتی محافظت می‌کنند، به مجاهدین خطاب می کنم که از این مردم نگهداری کنید، از مرکز های بهداشتی و مکتب‌ها نگهداری کنید و این بهترین جهاد است.»

مسوول نهاد جینوا در کابل هدف اصلی این نهاد را جلوگیری از تلفات ملکی، اجرایی ساختن میثاق های جهانی بشردوستانه می داند و بر مصوونیت افراد ملکی در کشور تاکید می ورزد.

فریانه فدایی، رییس نهاد «جینوا کال» در افغانستان در این نشست گفت:«ما باور داریم که حفاظت از غیر نظامیان تنها وظیفه ترینران نیست؛ بل هرشخص مسوول تامین امنیت آنان است.»

در این نشست، مسوولان امارت اسلامی از پزشکان، متخصصان و کادرهای کشور که در بیرون از افغانستان  استند می خواهند که دوباره به کشور برگردند، و برای کشور شان خدمت کنند.

از سوی دیگر، باشنده‌گان و مسوولان بهداشتی در ولایت بلخ می‌گویند که عرضه خدمات بهداشتی در شفاخانه‌های خصوصی در این ولایت بلند است.

نجیب الله توانا که به تازه‌گی همچون رییس صحت عامه بلخ معرفی شده‌است، میگوید که پس از این تمامی درمانگاه‌ها و چگونگی عرضه خدمات بهداشتی را نظارت خواهد کرد.

خواست وزارت صحت برای از سرگیری کمک‌های جهانی به بخش بهداشت

از سوی دیگر، باشنده‌گان و مسوولان بهداشتی در ولایت بلخ می‌گویند که عرضه خدمات بهداشتی در شفاخانه‌های خصوصی در این ولایت بلند است.

تصویر بندانگشتی

شماری از مقام های امارت اسلامی در نشستی زیر نام قانون بین المللی بشردوستانه و حفاظت ازخدمات بهداشتی در پرتو احکام دین اسلامی که از سوی نهاد «جینوا کال» برگزار شده است شرکت کردند.

در این نشست وزارت صحت عامه، خواهان از سرگیری کمک‌های جامعه جهانی در بخش بهداشت در کشور است. 

مقام های امارت اسلامی در نشست نهاد «جینوا کال» می‌گویند که جهان نباید مسایل بهداشتی را با مسایل سیاسی افغانستان  پیوند بدهد.

معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه می گوید که هشتاد درصد سکتور بهداشت افغانستان وابسته به کمک های جهانی است. 

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه گفت:«چرا یک اجتماع، یک طبقه مظلوم که مریضان استند و چرا یک طبقه غیرسیاسی که پزشکان و نرس‌ها استند در آجندای سیاسی داخل باشند.»

در همین حال مسوولان وزارت دفاع از تامین امنیت کارمندان بهداشتی در کشور اطمینان می‌دهند. 

لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع گفت:«مجاهدین از مرکز های بهداشتی محافظت می‌کنند، به مجاهدین خطاب می کنم که از این مردم نگهداری کنید، از مرکز های بهداشتی و مکتب‌ها نگهداری کنید و این بهترین جهاد است.»

مسوول نهاد جینوا در کابل هدف اصلی این نهاد را جلوگیری از تلفات ملکی، اجرایی ساختن میثاق های جهانی بشردوستانه می داند و بر مصوونیت افراد ملکی در کشور تاکید می ورزد.

فریانه فدایی، رییس نهاد «جینوا کال» در افغانستان در این نشست گفت:«ما باور داریم که حفاظت از غیر نظامیان تنها وظیفه ترینران نیست؛ بل هرشخص مسوول تامین امنیت آنان است.»

در این نشست، مسوولان امارت اسلامی از پزشکان، متخصصان و کادرهای کشور که در بیرون از افغانستان  استند می خواهند که دوباره به کشور برگردند، و برای کشور شان خدمت کنند.

از سوی دیگر، باشنده‌گان و مسوولان بهداشتی در ولایت بلخ می‌گویند که عرضه خدمات بهداشتی در شفاخانه‌های خصوصی در این ولایت بلند است.

نجیب الله توانا که به تازه‌گی همچون رییس صحت عامه بلخ معرفی شده‌است، میگوید که پس از این تمامی درمانگاه‌ها و چگونگی عرضه خدمات بهداشتی را نظارت خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره