Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمار بلند مرگ و میر نوزادان در کمتر از ۳ ماه در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون در حدود ۱۳ هزار و هفت صد نوزاد و بیست و شش مادر هنگام زایمان در سراسر افغانستان جان باخته اند.

این وزارت همچنان می‌گوید که که این آمار را از مرکز های بهداشتی ولایت‌ها گردآوری کرده و یکی از علت های اصلی مرگ و میر نوزادان و مادران را فقر اقتصادی و تغذیه ناسالم تشکیل می‌دهد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:  از شروع سال تا  فعلا به تعداد ۱۲۴۸۰۰ طفل پریمیچر یا قبل از وقت داشتیم که ده فیصد تمام تولدهای  نارمل را  تشکیل می‌دهد، معمولا ده تا یازده فیصد این تولد ها می‌میرند، ۱۳۷۰۰ نوزاد مرده اند.»

در همین حال، پزشکان نبود مرکز های معیاری بهداشتی، فقر اقتصادی و تغذیه نا سالم مادران را از علت های اصلی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان می دانند.

ملالی رحیم فیضی، رییس زایشگاه ملالی، گفت: «تجهیزات طبی ضرورت است که داشته باشیم، کمبود پرسنل باید موجود نباشد،  یعنی هم قابله هم داکتر در مرکز ها موجود باشد و در سطح هر ولایت ما یک شفاخانه کاملا مجهز داشته باشیم.»

سمپوزیم ارتقای ظرفیت پزشکان نسایی ولادی از بهر کاهش میزان مرگ و میر مادران از سوی انجمن پزشکان نسایی ولادی افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

در این سمپوزیم، پزشکان ولایت های گونه گون در زمینه جلوگیری و کاهش مرگ میر مادران آموزش می بینند.

نجم السما شفاجو، رییس انجمن داکتران نسایی افغانستان، گفت: «افغانستان در آسیا بلندترین  آمار مرگ و میر مادران را دارد، چقدر تأسف بار است، چقدر جگرخون کننده است و چقدر ما باید کار بکنیم تا یک گوشه از این آمار را  پایین کرده بتوانیم.»

این در حالی‌ست که چندی پیش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز با پخش گزارشی از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان در هنگام زایمان نگرانی کرده است.

آمار بلند مرگ و میر نوزادان در کمتر از ۳ ماه در کشور

سمپوزیم ارتقای ظرفیت پزشکان نسایی ولادی از بهر کاهش میزان مرگ و میر مادران از سوی انجمن پزشکان نسایی ولادی افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

Thumbnail

وزارت صحت عامه می‌گوید که از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون در حدود ۱۳ هزار و هفت صد نوزاد و بیست و شش مادر هنگام زایمان در سراسر افغانستان جان باخته اند.

این وزارت همچنان می‌گوید که که این آمار را از مرکز های بهداشتی ولایت‌ها گردآوری کرده و یکی از علت های اصلی مرگ و میر نوزادان و مادران را فقر اقتصادی و تغذیه ناسالم تشکیل می‌دهد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:  از شروع سال تا  فعلا به تعداد ۱۲۴۸۰۰ طفل پریمیچر یا قبل از وقت داشتیم که ده فیصد تمام تولدهای  نارمل را  تشکیل می‌دهد، معمولا ده تا یازده فیصد این تولد ها می‌میرند، ۱۳۷۰۰ نوزاد مرده اند.»

در همین حال، پزشکان نبود مرکز های معیاری بهداشتی، فقر اقتصادی و تغذیه نا سالم مادران را از علت های اصلی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان می دانند.

ملالی رحیم فیضی، رییس زایشگاه ملالی، گفت: «تجهیزات طبی ضرورت است که داشته باشیم، کمبود پرسنل باید موجود نباشد،  یعنی هم قابله هم داکتر در مرکز ها موجود باشد و در سطح هر ولایت ما یک شفاخانه کاملا مجهز داشته باشیم.»

سمپوزیم ارتقای ظرفیت پزشکان نسایی ولادی از بهر کاهش میزان مرگ و میر مادران از سوی انجمن پزشکان نسایی ولادی افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

در این سمپوزیم، پزشکان ولایت های گونه گون در زمینه جلوگیری و کاهش مرگ میر مادران آموزش می بینند.

نجم السما شفاجو، رییس انجمن داکتران نسایی افغانستان، گفت: «افغانستان در آسیا بلندترین  آمار مرگ و میر مادران را دارد، چقدر تأسف بار است، چقدر جگرخون کننده است و چقدر ما باید کار بکنیم تا یک گوشه از این آمار را  پایین کرده بتوانیم.»

این در حالی‌ست که چندی پیش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز با پخش گزارشی از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان در هنگام زایمان نگرانی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره