Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ده کودک مبتلا به تالاسمی در یک سال در بلخ

نجیب‌الله توانا، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که ده کودک به علت ابتلا به بیماری تالاسمی یا کم‌خونی در یک‌سال پسین در این ولایت جان باخته‌اند.

آقای توانا می‌افزاید که درمان بنیادی بیماران تالاسمی پیوند مغز استخوان است که به علت هزینه‌ی سنگین آن، صحت‌عامه قادر به انجام آن نیست. به گفته او، هر عمل پیوند مغز استخوان سی‌هزار دالر هزینه بر می‌دارد.

پیش از این بیماران تالاسمی که نیاز به پیوند مغز استخوان پیدا می‌کردند، به ایران و یا جرمنی انتقال داده می‌شدند.

رییس صحت‌عامه بلخ به طلوع‌نیوز گفت: «ده طفل معصوم را ما از دست دادیم، بخاطر که یگانه تداوی اساسی برای تالاسمی خون دادن نیست، بلکه هدف اساسی تعویض مغز استخوان است که در افغانستان امکان ندارد. قبل ازاین مریض‌ها به کشور های ایران و جرمنی روان می‌کردیم.»

کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی که برای گرفتن خون به شفاخانه دولتی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف آمده‌اند، بیشتری آنان از یک تا دوازده ساله‌ استند که از کمی خون در بدن‌شان رنج می‌برند.

اورانوس، بیمار، به طلوع‌نیوز گفت: «افسوس میخورم که کاش جور می‌بودم تا مثل همه به جامعه خود خدمت می‌کردم. از صحت‌عامه خواهشمندم که به ما توجه جدی کند.»

زلمی، با دختر دوازده ساله‌اش که به شفاخانه آمده‌است، می‌گوید که صالحه مبتلا به بیماری تالاسمی است. زلمی گفت: «دوسال پیش در پاکستان عملیات هم کردم، تلی اش را کشیدیم، آن زمان هفته یک بار خون تیر می‌کردیم و حالا بیست و پنج یا سی روز بعد این کار را می‌کنیم. مشکلات اش زیاد است.»

پزشکان می‌گویند که تالاسمی نوعی کم‌خونی ارثی یا ژنتیکی است که از والدین به کودکان منتقل می‌شود. این بیماری سبب اختلالات در تولید خون می‌شود که در نتیجه بیمار با مشکل تنفسی روبرو خواهد شد.

در این میان، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که ۲۳۰ کودک مبتلا به تالاسمی نزد ریاست صحت‌عامه بلخ ثبت است که هر ماه یک‌بار و برخی هم دو و یا سه‌بار برای گرفتن خون به شفاخانه دولتی بوعلی‌سینای بلخی می‌آیند.

جان باختن ده کودک مبتلا به تالاسمی در یک سال در بلخ

پزشکان می‌گویند که تالاسمی نوعی کم‌خونی ارثی یا ژنتیکی است که از والدین به کودکان منتقل می‌شود و سبب اختلالات در تولید خون می‌گردد.

تصویر بندانگشتی

نجیب‌الله توانا، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که ده کودک به علت ابتلا به بیماری تالاسمی یا کم‌خونی در یک‌سال پسین در این ولایت جان باخته‌اند.

آقای توانا می‌افزاید که درمان بنیادی بیماران تالاسمی پیوند مغز استخوان است که به علت هزینه‌ی سنگین آن، صحت‌عامه قادر به انجام آن نیست. به گفته او، هر عمل پیوند مغز استخوان سی‌هزار دالر هزینه بر می‌دارد.

پیش از این بیماران تالاسمی که نیاز به پیوند مغز استخوان پیدا می‌کردند، به ایران و یا جرمنی انتقال داده می‌شدند.

رییس صحت‌عامه بلخ به طلوع‌نیوز گفت: «ده طفل معصوم را ما از دست دادیم، بخاطر که یگانه تداوی اساسی برای تالاسمی خون دادن نیست، بلکه هدف اساسی تعویض مغز استخوان است که در افغانستان امکان ندارد. قبل ازاین مریض‌ها به کشور های ایران و جرمنی روان می‌کردیم.»

کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی که برای گرفتن خون به شفاخانه دولتی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف آمده‌اند، بیشتری آنان از یک تا دوازده ساله‌ استند که از کمی خون در بدن‌شان رنج می‌برند.

اورانوس، بیمار، به طلوع‌نیوز گفت: «افسوس میخورم که کاش جور می‌بودم تا مثل همه به جامعه خود خدمت می‌کردم. از صحت‌عامه خواهشمندم که به ما توجه جدی کند.»

زلمی، با دختر دوازده ساله‌اش که به شفاخانه آمده‌است، می‌گوید که صالحه مبتلا به بیماری تالاسمی است. زلمی گفت: «دوسال پیش در پاکستان عملیات هم کردم، تلی اش را کشیدیم، آن زمان هفته یک بار خون تیر می‌کردیم و حالا بیست و پنج یا سی روز بعد این کار را می‌کنیم. مشکلات اش زیاد است.»

پزشکان می‌گویند که تالاسمی نوعی کم‌خونی ارثی یا ژنتیکی است که از والدین به کودکان منتقل می‌شود. این بیماری سبب اختلالات در تولید خون می‌شود که در نتیجه بیمار با مشکل تنفسی روبرو خواهد شد.

در این میان، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که ۲۳۰ کودک مبتلا به تالاسمی نزد ریاست صحت‌عامه بلخ ثبت است که هر ماه یک‌بار و برخی هم دو و یا سه‌بار برای گرفتن خون به شفاخانه دولتی بوعلی‌سینای بلخی می‌آیند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره