Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش دوباره مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان

شفاخانه افغان-جاپان در پایتخت از افزایش دوباره مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد. مسوولان این شفاخانه با نگرانی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چند روز پسین، می‌افزایند که دسترسی نداشتن به کیت‌های آزمایشی آنان را با چالش‌های جدی رو به رو ساخته است.

به گفته مسولان این شفاخانه، بیش از ۷۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در بیست و چهار ساعت گذشته در کشور به ثبت رسیده اند.

حشمت الله فیضی، مسوول کنترول کیفیت شفاخانه افغان-جاپان گفت: «ما نگرانی که در پیش رو داریم ممکن است که در یک‌ یا دو هفته بعد واقعات زیاد شود و خواست ما از وزارت صحت عامه این است که آماده‌گی‌های خود را داشته باشد.»

دستگیر نظری، پزشک گفت: «کمک‌های بانک جهانی و قطع بودجه که از بودجه ملی جریان داشت این باعث شد که عرضه خدمات کرونا را در تمام ولایت‌های افغانستان نداشته باشیم.»

همزمان با این، وزارت صحت عامه نیز با نگرانی از گسترش دوباره ویروس کرونا در کشور می‌گوید که در یک ماه پسین ۱۱۲۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند که از این میان ۱۲ تن در اثر ابتلا به این ویروس جان باخته اند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت گفت: «قسمی که در ماه جنوری در تمام ماه ۵۶۳۰ واقعه مثبت داشتیم با ۶۰ فوتی و در ماه فبروری ۱۰۲۷۶ واقعه مثبت داشتیم با ۱۸۴ فوتی و در ماه مارچ هم ۲۸۱۸ واقعه مثبت داشتیم.»

شهروندان کشور نیز با نگرانی از گسترش دوباره ویروس کرونا از وزارت صحت عامه می‌خواهند که فعالیت تمامی شفاخانه‌های کووید-۱۹ را در کشور از سر گیرد.

سمیر، باشنده کابل گفت: «تقاضا من این است که شهروندان توجه جدی کنند به خصوص در بخش کرونا چون کرونا یک ویروس کشنده است که یکبار اگر جلو آن گرفته نشود تمام مردم را آلوده می‌کند.»

محمد ادریس، باشنده کابل گفت: «ما دیگر توان از دست دادن عزیزهای ما را نداریم، از ارگان‌های مسوول که در این عرصه هستند از شفاخانه که مربوط کرونا است، از وزارت صحت عامه امارت اسلامی خواهشمند هستیم که توجه بیش از حد خود را در عرصه کرونا داشته باشد.»

مسوولان وزارت صحت عامه می‌افزایند که بیش از ۷ شفاخانه در کشور در بخش درمان بیماران مبتلا به کووید-۱۹ فعالیت دارند.

نگرانی‌ها از افزایش دوباره مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان

به گفته مسولان این شفاخانه، بیش از ۷۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در بیست و چهار ساعت گذشته در کشور به ثبت رسیده اند.

تصویر بندانگشتی

شفاخانه افغان-جاپان در پایتخت از افزایش دوباره مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد. مسوولان این شفاخانه با نگرانی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چند روز پسین، می‌افزایند که دسترسی نداشتن به کیت‌های آزمایشی آنان را با چالش‌های جدی رو به رو ساخته است.

به گفته مسولان این شفاخانه، بیش از ۷۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در بیست و چهار ساعت گذشته در کشور به ثبت رسیده اند.

حشمت الله فیضی، مسوول کنترول کیفیت شفاخانه افغان-جاپان گفت: «ما نگرانی که در پیش رو داریم ممکن است که در یک‌ یا دو هفته بعد واقعات زیاد شود و خواست ما از وزارت صحت عامه این است که آماده‌گی‌های خود را داشته باشد.»

دستگیر نظری، پزشک گفت: «کمک‌های بانک جهانی و قطع بودجه که از بودجه ملی جریان داشت این باعث شد که عرضه خدمات کرونا را در تمام ولایت‌های افغانستان نداشته باشیم.»

همزمان با این، وزارت صحت عامه نیز با نگرانی از گسترش دوباره ویروس کرونا در کشور می‌گوید که در یک ماه پسین ۱۱۲۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند که از این میان ۱۲ تن در اثر ابتلا به این ویروس جان باخته اند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت گفت: «قسمی که در ماه جنوری در تمام ماه ۵۶۳۰ واقعه مثبت داشتیم با ۶۰ فوتی و در ماه فبروری ۱۰۲۷۶ واقعه مثبت داشتیم با ۱۸۴ فوتی و در ماه مارچ هم ۲۸۱۸ واقعه مثبت داشتیم.»

شهروندان کشور نیز با نگرانی از گسترش دوباره ویروس کرونا از وزارت صحت عامه می‌خواهند که فعالیت تمامی شفاخانه‌های کووید-۱۹ را در کشور از سر گیرد.

سمیر، باشنده کابل گفت: «تقاضا من این است که شهروندان توجه جدی کنند به خصوص در بخش کرونا چون کرونا یک ویروس کشنده است که یکبار اگر جلو آن گرفته نشود تمام مردم را آلوده می‌کند.»

محمد ادریس، باشنده کابل گفت: «ما دیگر توان از دست دادن عزیزهای ما را نداریم، از ارگان‌های مسوول که در این عرصه هستند از شفاخانه که مربوط کرونا است، از وزارت صحت عامه امارت اسلامی خواهشمند هستیم که توجه بیش از حد خود را در عرصه کرونا داشته باشد.»

مسوولان وزارت صحت عامه می‌افزایند که بیش از ۷ شفاخانه در کشور در بخش درمان بیماران مبتلا به کووید-۱۹ فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره