Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار یونیسف از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف هشدار داده است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان درسال جاری افزایش چشمگیری خواهد داشت.

این نهاد سازمان ملل می‌گوید که ۱.۱ میلیون کودک در افغانستان در معرض شدید تلف شدن در سال روان قرار دارند.

درهمین حال، وزارت صحت عامه با نگرانی از رقم بلند کودکان مبتلا به سوء تغذیه در کشور، می‌گوید که بالاتر از ۷۵۹ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را از آغاز ۲۰۲۲ تاکنون ثبت کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از شروع ۲۰۲۲ تاکنون بالاتر از ۷۵۹ هزار کودک به سوء تغذیه مصاب شدند که ۱۸۳ هزار به سوء تغذیه حاد شدید و در حدود ۵۷۳ هزار به سوء تغذیه حاد متوسط مصاب شدند.»

محمد، دو ساله، باشنده اصلی ولایت میدان وردک است. مادر محمد به طلوع‌نیوز می‌گوید که با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو اند.

مادر محمد گفت: «هیچ چیز نداریم. مشکل اقتصادی داریم. تنها در ماه رمضان یک مقدار کمک دریافت کردیم.»

شماری از پزشکان هم در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تغذیه ناسالم را علت مبتلا شدن کودکان به سوء تغذیه می‌دانند.

فضل محمد، پزشک، گفت: «مادران زیاد اولاد به دنیا می‌آورند، مشکل اقتصادی دارند و اکثر مادران بی شواد استند.»

همزمان با این، برخی از مسوولان در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که روزانه از پنجاه تا هفتاد بیمار سوء تغذیه به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

محمدعارف حسن‌زی، پزشک، گفت: « روزانه پنجاه تا هفتاد مریض مراجعه می‌کنند که بیشتر درجه خفیف دارند و قابل بستر نیستند و هدایت‌های لازم را می‌دهیم و یک تعداد کم شان باید بستر شوند.»

هشدار یونیسف از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان

وزارت صحت عامه با نگرانی از رقم بلند کودکان مبتلا به سوء تغذیه در کشور، می‌گوید که بالاتر از ۷۵۹ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را از آغاز ۲۰۲۲ تاکنون ثبت کرده است.

تصویر بندانگشتی

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف هشدار داده است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان درسال جاری افزایش چشمگیری خواهد داشت.

این نهاد سازمان ملل می‌گوید که ۱.۱ میلیون کودک در افغانستان در معرض شدید تلف شدن در سال روان قرار دارند.

درهمین حال، وزارت صحت عامه با نگرانی از رقم بلند کودکان مبتلا به سوء تغذیه در کشور، می‌گوید که بالاتر از ۷۵۹ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را از آغاز ۲۰۲۲ تاکنون ثبت کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از شروع ۲۰۲۲ تاکنون بالاتر از ۷۵۹ هزار کودک به سوء تغذیه مصاب شدند که ۱۸۳ هزار به سوء تغذیه حاد شدید و در حدود ۵۷۳ هزار به سوء تغذیه حاد متوسط مصاب شدند.»

محمد، دو ساله، باشنده اصلی ولایت میدان وردک است. مادر محمد به طلوع‌نیوز می‌گوید که با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو اند.

مادر محمد گفت: «هیچ چیز نداریم. مشکل اقتصادی داریم. تنها در ماه رمضان یک مقدار کمک دریافت کردیم.»

شماری از پزشکان هم در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تغذیه ناسالم را علت مبتلا شدن کودکان به سوء تغذیه می‌دانند.

فضل محمد، پزشک، گفت: «مادران زیاد اولاد به دنیا می‌آورند، مشکل اقتصادی دارند و اکثر مادران بی شواد استند.»

همزمان با این، برخی از مسوولان در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که روزانه از پنجاه تا هفتاد بیمار سوء تغذیه به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

محمدعارف حسن‌زی، پزشک، گفت: « روزانه پنجاه تا هفتاد مریض مراجعه می‌کنند که بیشتر درجه خفیف دارند و قابل بستر نیستند و هدایت‌های لازم را می‌دهیم و یک تعداد کم شان باید بستر شوند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره