Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی وزارت صحت از رقم بلند کودکان مبتلا به سرخکان در ۲۰۲۲

شمار کودکان مبتلا به سرخکان در سال جاری میلادی در مقایسه با سال‌های پیش افزایش چشمگیر داشته و دست‌کم نزدیک به ۴۵ هزار کودک در کشور به سرخکان مبتلا شده اند که ۲۸۸ تن تا کنون جان باخته اند.

این در حالی‌ست که از میان ۳۰۳۳۳ کودکی که سال گذشته میلادی به سرخکان مبتلا شده بودند، تنها ۱۰۸ تن آنان جان های شان را از دست داده بودند.

وزارت صحت عامه می‌گوید که عدم راه اندازی کارزار واکسیناسیون سرخکان از علت‌های پنداشته می‌شود که سبب افزایش این بیماری در کشور شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «تا آخر ماه می در حدود ده میلیون دوز واکسین خواهیم داشت و بعد از ماه می هم یک کمپاین واکسین‌ را در تمام افغانستان بخاطر پاسخ به واقعات مثبت سرخکان به راه خواهیم انداخت.»

وزارت صحت عامه می‌افزاید که کارزار تازه‌یی واکسیناسیون سرخکان را در کشور به راه می‌اندازد.

پلوشه و شیدا مادرانی اند که کودکان شان از بهر بیماری سرخکان به شفاخانه بستری استند.

پلوشه، مادر کودک بیمار، گفت: «غذای خوب نداریم، کاش به غذای خوب دسترسی می‌داشتیم، شوهرم در جوانی معیوب شده است.»

شیدا، مادر کودک بیمار، گفت: «سه روز پیش تب داشت، بعدا متوجه شدم که در رویش دانه‌های سرخ برآمد، فکر کردم که شاید حساسیت کرده باشد، اما در جانش نبود، باز صبح دیدم که تب شدید کرد و وضعیت‌اش خراب تر شده رفت.»

همزمان با این، برخی از پزشکان علت افزایش این بیماری را بی کیفیت بودن واکسین‌ها می‌دانند.

محمد اقبال صادق، سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «در حالی که مردم واکسین می‌کند، اما قربانی می‌گیرد، کیفیت واکسین‌ها باید تجدیدنظر شود که سبک نگهداری واکسین چگونه است، آیا مسلکی است یاخیر؟»

با این همه وزارت صحت عامه می‌گوید که بانک جهانی برای نخستین بار کمک‌های بشری را به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان تصویب کرده است که به گفته سخنگوی این وزارت، بخشی از آن برای پیکار با بیماری سرخکان هزینه خواهد شد.

نگرانی وزارت صحت از رقم بلند کودکان مبتلا به سرخکان در ۲۰۲۲

این در حالی‌ست که از میان ۳۰۳۳۳ کودکی که سال گذشته میلادی به سرخکان مبتلا شده بودند، تنها ۱۰۸ تن آنان جان‌های شان را از دست داده بودند.

تصویر بندانگشتی

شمار کودکان مبتلا به سرخکان در سال جاری میلادی در مقایسه با سال‌های پیش افزایش چشمگیر داشته و دست‌کم نزدیک به ۴۵ هزار کودک در کشور به سرخکان مبتلا شده اند که ۲۸۸ تن تا کنون جان باخته اند.

این در حالی‌ست که از میان ۳۰۳۳۳ کودکی که سال گذشته میلادی به سرخکان مبتلا شده بودند، تنها ۱۰۸ تن آنان جان های شان را از دست داده بودند.

وزارت صحت عامه می‌گوید که عدم راه اندازی کارزار واکسیناسیون سرخکان از علت‌های پنداشته می‌شود که سبب افزایش این بیماری در کشور شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «تا آخر ماه می در حدود ده میلیون دوز واکسین خواهیم داشت و بعد از ماه می هم یک کمپاین واکسین‌ را در تمام افغانستان بخاطر پاسخ به واقعات مثبت سرخکان به راه خواهیم انداخت.»

وزارت صحت عامه می‌افزاید که کارزار تازه‌یی واکسیناسیون سرخکان را در کشور به راه می‌اندازد.

پلوشه و شیدا مادرانی اند که کودکان شان از بهر بیماری سرخکان به شفاخانه بستری استند.

پلوشه، مادر کودک بیمار، گفت: «غذای خوب نداریم، کاش به غذای خوب دسترسی می‌داشتیم، شوهرم در جوانی معیوب شده است.»

شیدا، مادر کودک بیمار، گفت: «سه روز پیش تب داشت، بعدا متوجه شدم که در رویش دانه‌های سرخ برآمد، فکر کردم که شاید حساسیت کرده باشد، اما در جانش نبود، باز صبح دیدم که تب شدید کرد و وضعیت‌اش خراب تر شده رفت.»

همزمان با این، برخی از پزشکان علت افزایش این بیماری را بی کیفیت بودن واکسین‌ها می‌دانند.

محمد اقبال صادق، سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «در حالی که مردم واکسین می‌کند، اما قربانی می‌گیرد، کیفیت واکسین‌ها باید تجدیدنظر شود که سبک نگهداری واکسین چگونه است، آیا مسلکی است یاخیر؟»

با این همه وزارت صحت عامه می‌گوید که بانک جهانی برای نخستین بار کمک‌های بشری را به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان تصویب کرده است که به گفته سخنگوی این وزارت، بخشی از آن برای پیکار با بیماری سرخکان هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره