Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز پیکار واکسین کرونا در کشور در ماه آینده میلادی

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که در ماه آینده میلادی، پیکار واکسین ویروس کرونا را در افغانستان آغاز خواهد شد. به گفته این سازمان، در این پیکار پنج میلیون تن در افغانستان از واکسین کرونا بهره مند خواهند شد.

این در حالی‌ست که موج تازه ویروس کرونا در برخی از ولایت‌های کشور گسترش یافته است و نیز بیماران کووید-۱۹ در کشور افزایش یافته اند.

سازمان جهانی بهداشت، گفت: «در نظر داریم که در ماه جون سال روان میلادی واکسین کرونا را در افغانستان آغاز کنیم؛ این واکسین در ۳۴ ولایت بر پنج میلیون تن بالاتر از ۱۸ سال تطبیق خواهد شد.»

از سوی هم وزارت صحت عامه می‌گوید که پیکار واکسین ویروس کرونا در دوازده ولایت از سوی سازمان جهانی بهداشت و در ۲۲ ولایت دیگر از سوی یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد به راه انداخته خواهد شد.

مسوولان در وزارت صحت عامه کشور می‌گویند که این پیکار به روز چهارم ماه جون سال روان میلادی آغاز خواهد شد و یک ماه ادامه خواهد داشت.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:«وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان کمپاین سراسری واکسین کرونا را در کشور به راه می اندازد؛ طوریکه ۱۲ ولایت را سازمان جهانی بهداشت و ۲۲ ولایت دیگر را صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تمویل می کند.»

میرنی براتزی، پزشک شفاخانه افغان-جاپان، می‌گوید:«در این روزها آمار کرونا بیشتر شده است؛ طوریکه تست های مثبت افزایش یافته اند و روزانه صدها تن به شفاخانه برای تشخیص و درمان می آیند.»

در این میان باشنده‌گان پایتخت در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

یک باشنده کابل، گفت:«اگر واکسین در دسترس همه‌گان قرار بگیرد و همگانی باشد ما حمایت می‌کنیم.»

باشنده دیگر کابل، می گوید:«ما از دولت فعلی تقاضا داریم تا واکسین کرونا و کیت های تشخیصیه یکسان برای مردم در نظر گرفته شوند.»

پیش از این وزارت صحت عامه گفته است که در هر ولایت کشور تنها یک مرکز درمان بیماری کووید-۱۹ فعال است. به گفته این وزارت، تاکنون بیش از هشت میلیون تن در سراسر کشور واکسین کرونا را دریافت کرده اند.

آغاز پیکار واکسین کرونا در کشور در ماه آینده میلادی

وزارت صحت عامه می‌گوید که پیکار واکسین ویروس کرونا در ۱۲ ولایت از سوی سازمان جهانی بهداشت و در ۲۲ ولایت دیگر از سوی یونیسف به راه انداخته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که در ماه آینده میلادی، پیکار واکسین ویروس کرونا را در افغانستان آغاز خواهد شد. به گفته این سازمان، در این پیکار پنج میلیون تن در افغانستان از واکسین کرونا بهره مند خواهند شد.

این در حالی‌ست که موج تازه ویروس کرونا در برخی از ولایت‌های کشور گسترش یافته است و نیز بیماران کووید-۱۹ در کشور افزایش یافته اند.

سازمان جهانی بهداشت، گفت: «در نظر داریم که در ماه جون سال روان میلادی واکسین کرونا را در افغانستان آغاز کنیم؛ این واکسین در ۳۴ ولایت بر پنج میلیون تن بالاتر از ۱۸ سال تطبیق خواهد شد.»

از سوی هم وزارت صحت عامه می‌گوید که پیکار واکسین ویروس کرونا در دوازده ولایت از سوی سازمان جهانی بهداشت و در ۲۲ ولایت دیگر از سوی یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد به راه انداخته خواهد شد.

مسوولان در وزارت صحت عامه کشور می‌گویند که این پیکار به روز چهارم ماه جون سال روان میلادی آغاز خواهد شد و یک ماه ادامه خواهد داشت.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:«وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان کمپاین سراسری واکسین کرونا را در کشور به راه می اندازد؛ طوریکه ۱۲ ولایت را سازمان جهانی بهداشت و ۲۲ ولایت دیگر را صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تمویل می کند.»

میرنی براتزی، پزشک شفاخانه افغان-جاپان، می‌گوید:«در این روزها آمار کرونا بیشتر شده است؛ طوریکه تست های مثبت افزایش یافته اند و روزانه صدها تن به شفاخانه برای تشخیص و درمان می آیند.»

در این میان باشنده‌گان پایتخت در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

یک باشنده کابل، گفت:«اگر واکسین در دسترس همه‌گان قرار بگیرد و همگانی باشد ما حمایت می‌کنیم.»

باشنده دیگر کابل، می گوید:«ما از دولت فعلی تقاضا داریم تا واکسین کرونا و کیت های تشخیصیه یکسان برای مردم در نظر گرفته شوند.»

پیش از این وزارت صحت عامه گفته است که در هر ولایت کشور تنها یک مرکز درمان بیماری کووید-۱۹ فعال است. به گفته این وزارت، تاکنون بیش از هشت میلیون تن در سراسر کشور واکسین کرونا را دریافت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره