Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی اهدای خون؛ مسوولان خواستار ترویج فرهنگ خون دهی شدند

بانک خون مرکزی از بهر بزرگداشت از روز جهانی اهدای خون، خواهان ترویج فرهنگ خون دهی در کشور است.

این بانک خون از شهروندان کشور می‌خواهد تا در روند اهدای خون برای بیمارانی که به خون نیازمند استند، سهم بگیرند.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی، گفت: «بانک خون مرکزی در آن سال، ٨٨ هزار و ۵۳۶ معاینات خون را انجام داده است. همین قسم برای ۱۲۶٨۷۶ نیازمند خون توزیع کرده است.»

احمد سیر پاڅون، ریس عمومی طب معالجوی، گفت: «تلاش‌ها باید در باره زیاد سازی اهدا کننده‌گان خون بیشتر شود تا زنده‌گی نیازمندان خون محافظت شود.»

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که برای خون دهی به بانک خون مرکزی آمده اند، از مردم می‌خواهند که در روند خون دهی از بهر کمک به بیماران سهیم باشند.

احمد نثار، اهدا کننده خون، گفت: « اهدا کننده خون مسوولیت انسانی داریم تا بشریت را نجات دهیم و این تعهد را بر خود، خدا و انسانیت می‌کنیم تا بشریت را نجات دهیم.»

مسکا که خود بیمار و نیازمندان خون است، می‌گوید: «من از شهروندان فقط خواهش می‌کنم که تا می‌توانند خون اهدا کنند، برای آنان هم مفید است و برای ما همچنان.»

همزمان با این وزارت صحت عامه از ایجاد بانک خون در پنج حوزه کشور بهر دسترسی به موقع شهروندان به خون سخن می‌گوید.

باز محمد شیرزاد که پزشک است، گفت: «بعد از خون دهی اعضای خون ساز بدن تنبه شده و تمام اعضا در حرکت و فعالیت میاید و این سبب جوان ماندن حجرات وجود می‌شود و از همین سبب یک پروسه خیلی مهم است.»

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: « اگر نیاز به خون در دورترین نقاط افغانستان هم می‌شود، چون امکانات هوایی برای انتقال خون از بانک مرکزی بر ولایت‌ها نیست، فعلا پلان ما است که حداقل در پنج حوزه بانک‌های خون را با همین استندردها ایجاد کنیم.»

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت از همکاری در زمینه تهیه امکانات برای  خون گیری به وزارت صحت اطمینان داده است.

نماینده این نهاد جهانی از وزارت صحت خواستار ایجاد کارزارهای از بهر آگاهی دهی درباره اهدای خون در میان مردم شده است.

روز جهانی اهدای خون؛ مسوولان خواستار ترویج فرهنگ خون دهی شدند

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که برای خون دهی به بانک خون مرکزی آمده اند، از مردم می‌خواهند که در روند خون دهی از بهر کمک به بیماران سهیم باشند.

تصویر بندانگشتی

بانک خون مرکزی از بهر بزرگداشت از روز جهانی اهدای خون، خواهان ترویج فرهنگ خون دهی در کشور است.

این بانک خون از شهروندان کشور می‌خواهد تا در روند اهدای خون برای بیمارانی که به خون نیازمند استند، سهم بگیرند.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی، گفت: «بانک خون مرکزی در آن سال، ٨٨ هزار و ۵۳۶ معاینات خون را انجام داده است. همین قسم برای ۱۲۶٨۷۶ نیازمند خون توزیع کرده است.»

احمد سیر پاڅون، ریس عمومی طب معالجوی، گفت: «تلاش‌ها باید در باره زیاد سازی اهدا کننده‌گان خون بیشتر شود تا زنده‌گی نیازمندان خون محافظت شود.»

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که برای خون دهی به بانک خون مرکزی آمده اند، از مردم می‌خواهند که در روند خون دهی از بهر کمک به بیماران سهیم باشند.

احمد نثار، اهدا کننده خون، گفت: « اهدا کننده خون مسوولیت انسانی داریم تا بشریت را نجات دهیم و این تعهد را بر خود، خدا و انسانیت می‌کنیم تا بشریت را نجات دهیم.»

مسکا که خود بیمار و نیازمندان خون است، می‌گوید: «من از شهروندان فقط خواهش می‌کنم که تا می‌توانند خون اهدا کنند، برای آنان هم مفید است و برای ما همچنان.»

همزمان با این وزارت صحت عامه از ایجاد بانک خون در پنج حوزه کشور بهر دسترسی به موقع شهروندان به خون سخن می‌گوید.

باز محمد شیرزاد که پزشک است، گفت: «بعد از خون دهی اعضای خون ساز بدن تنبه شده و تمام اعضا در حرکت و فعالیت میاید و این سبب جوان ماندن حجرات وجود می‌شود و از همین سبب یک پروسه خیلی مهم است.»

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: « اگر نیاز به خون در دورترین نقاط افغانستان هم می‌شود، چون امکانات هوایی برای انتقال خون از بانک مرکزی بر ولایت‌ها نیست، فعلا پلان ما است که حداقل در پنج حوزه بانک‌های خون را با همین استندردها ایجاد کنیم.»

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت از همکاری در زمینه تهیه امکانات برای  خون گیری به وزارت صحت اطمینان داده است.

نماینده این نهاد جهانی از وزارت صحت خواستار ایجاد کارزارهای از بهر آگاهی دهی درباره اهدای خون در میان مردم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره