Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبود امکانات لازم برای درمان بیماران سرطان خون در کشور

برخی از پزشکان و مسوولان بخش بهداشت می‌گویند که برای درمان بیماران مصاب به سرطان خون، امکانات بهداشتی در کشور وجود ندارد.

بر بنیاد گفته‌های آنان، هیچ مرکز بهداشتی از بهر درمان این بیماری تاکنون در کشور ایجاد نشده است.

احمد شکیب ظهیر، پزشک، گفت: «تداوی شامل تطبیق خون، تطبیق فولیک اسید و عوامل ضد آهن می‌باشد، البته تداوی اساسی آن پیوند مغز استخوان است که متاسفانه امکانات آن در داخل کشور نمی‌باشد.»

همزمان مسوولان بانک خون مرکزی می‌گویند که روزانه ۴۰ تا ۶۰ بیمار مصاب به سرطان خون از بهر دریافت خون به این نهاد مراجعه می‌کنند.

وزارت صحت عامه در باره آمار بیماران سرطان خون و نیز چگونگی درمان این بیماران چیزی نمی‌گوید.

طوبا، کودک هفت ساله‌ به سرطان خون مبتلاست. مادر بزرگ طوبا می‌گوید که پزشکان بیماری نواسه‌اش را هنگامی که چهار ماه بود، سرطان خون تشخیص کردند.

دل جان، مادر بزرگ طوبا گفت: «چهار ماه بود که وضعیت‌اش خراب شد، رنگ‌اش سفید شد، صحت طفل بردیم و خون‌اش را معاینه کرد، گفت تلاسیمیا است و باید برایش خون داده شود تا که خوب شود، از همان وقت برایش خون می‌دهیم.»

بیماران مبتلا به سرطان می‌گویند که برای درمان این بیماری با چالش‌هایی زیادی رو به رو اند.

نورالدین، پدر یک کودک بیمار، گفت: «ما توانایی همین را نداریم که مصرف طفل بیمار خود را بدهیم و برایش چیزی بخریم.»

تنها راه ادامه حیات افراد مصاب به بیماری سرطان خون تزریق خون تازه است.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی گفت: «روزانه چهل الی شصت مریض به بانک خون بابت اخذ خون مراجع می‌کنند که تقریبا در ماه بیش از ٨۰۰ بیمار می‌شود.»

با وجود افزایش بیماران مصاب به سرطان خون، نهادهای بهداشتی کشور می‌گویند که آمار دقیق از افراد مصاب به این بیماری را ندارند.

نبود امکانات لازم برای درمان بیماران سرطان خون در کشور

تنها راه ادامه حیات افراد مصاب به بیماری سرطان خون تزریق خون تازه است.

تصویر بندانگشتی

برخی از پزشکان و مسوولان بخش بهداشت می‌گویند که برای درمان بیماران مصاب به سرطان خون، امکانات بهداشتی در کشور وجود ندارد.

بر بنیاد گفته‌های آنان، هیچ مرکز بهداشتی از بهر درمان این بیماری تاکنون در کشور ایجاد نشده است.

احمد شکیب ظهیر، پزشک، گفت: «تداوی شامل تطبیق خون، تطبیق فولیک اسید و عوامل ضد آهن می‌باشد، البته تداوی اساسی آن پیوند مغز استخوان است که متاسفانه امکانات آن در داخل کشور نمی‌باشد.»

همزمان مسوولان بانک خون مرکزی می‌گویند که روزانه ۴۰ تا ۶۰ بیمار مصاب به سرطان خون از بهر دریافت خون به این نهاد مراجعه می‌کنند.

وزارت صحت عامه در باره آمار بیماران سرطان خون و نیز چگونگی درمان این بیماران چیزی نمی‌گوید.

طوبا، کودک هفت ساله‌ به سرطان خون مبتلاست. مادر بزرگ طوبا می‌گوید که پزشکان بیماری نواسه‌اش را هنگامی که چهار ماه بود، سرطان خون تشخیص کردند.

دل جان، مادر بزرگ طوبا گفت: «چهار ماه بود که وضعیت‌اش خراب شد، رنگ‌اش سفید شد، صحت طفل بردیم و خون‌اش را معاینه کرد، گفت تلاسیمیا است و باید برایش خون داده شود تا که خوب شود، از همان وقت برایش خون می‌دهیم.»

بیماران مبتلا به سرطان می‌گویند که برای درمان این بیماری با چالش‌هایی زیادی رو به رو اند.

نورالدین، پدر یک کودک بیمار، گفت: «ما توانایی همین را نداریم که مصرف طفل بیمار خود را بدهیم و برایش چیزی بخریم.»

تنها راه ادامه حیات افراد مصاب به بیماری سرطان خون تزریق خون تازه است.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی گفت: «روزانه چهل الی شصت مریض به بانک خون بابت اخذ خون مراجع می‌کنند که تقریبا در ماه بیش از ٨۰۰ بیمار می‌شود.»

با وجود افزایش بیماران مصاب به سرطان خون، نهادهای بهداشتی کشور می‌گویند که آمار دقیق از افراد مصاب به این بیماری را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره